Kollisjon i Operatunnelen

På E6 Operatunnelen under Ekeberg har det vært en kjedekollisjon ved avkjøringen til Svartdalstunnelen i østgående retning. Høyre er felt stengt og trafikken kan passere i de to andre feltene.