Kaos på Oslo S

På grunn av togproblemene på Østfoldbanen tidligere i dag, er det nå kaos på Oslo sentralstasjon.