Får ikke lov til å inndra mobiler som brukes i timen

Etter nyttår har ikke lærere i Oslo lenger lov til å beslaglegge mobiltelefoner som blir brukt i timen.

Etter nyttår er det ikke lov å beslaglegge mobilen fra elvene i Osloskolen.

Å forhindre dette i timen, kan bli vanskeligere over nyttår.

Foto: Petter Sommer / NRK

Et nytt ordensreglement gjør at det ikke lenger vil være lov for lærere å inndra mobiltelefoner som blir brukt i timen. De nye reglene gjelder fra første trinn i grunnskolen til voksenopplæringen og trer i kraft etter nyttår.

Snorre Johansen liker nye mobil-regler

Snorre Johansen, elev på Skøyenåsen skole.

Foto: Petter Sommer / NRK

Elevene NRK snakket med ved Skøyenåsen ungdomsskole skole er fornøyde med det nye regelverket.

– Jeg synes det er bra at man slipper å få beslaglagt telefonen. Noen er litt vel avhengige av den, og da er det kjipt å ikke ha den etter skolen, sier Snorre Johansen.

Medelev Silje Bjune er enig.

– Vi har jo ikke lov til å bruke mobiltelefonen i timer, og det er helt greit at man får en anmerkning. Men å ta fra noen telefonen kanskje bare fordi man har glemt å slå den på lydløs synes jeg blir litt mye, sier hun.

– Kan bli redde for å måtte diskutere med elever

Skøyenåsen skole har 470 elever og hittil i høst har 14 elever fått telefonen inndratt. Unvdervisningsinspektør Åse Wilheim Amble tror de nye reglene kan gjøre det vanskeligere for elever å holde seg unna fristelser som facebook, instagram og spill.

Inspektør på Skøyenåsen skole

Åse Wikheim Amble.

Foto: Petter Sommer / NRK

– Enkelte lærere vil jo oppleve at det er enklest å bare ta mobiltelefonen, men kan være redde for at det skal bli en diskusjon mellom lærer og elev, sier Amble.

Elevrådsleder Henriette Dillingøen er ikke enig. Hun mener færre og mildere straffer vil gjøre elevene mer instilte på å følge reglene.

– Elever bryter gjerne regler for å se hva konsekvensene blir. Nå som man hver hvor grensene går vil man kanskje følge dette reglementet på en bedre måte, sier Dillingøen.

Har andre måter å straffe på

Leder for Elevorganisasjonen Axel Fjeldavli sier de har fått mange henvendelser om dette.

– Vi har hatt tilfeller hvor elever har fått inndratt telefonen over flere dager, og at det har vært et voldsomt byråkrati for å få telefonen tilbake. For eksempel at de må ta med foreldrene til skolen for å få den tilbake, sier han.

Han sier at skolen allerede har andre muligheter for å straffe elevene, som nedsatt karakter i orden og oppførsel, anmerkninger og utvisning.

– Det er ikke greit å beslaglegge telefonen og beholde den utenom skoletid. Hvis en arbeidsiver hadde tatt tingene dine, hadde det vært helt uaktuelt.

Det er fortsatt ikke lov med telefon i timen

Byråd for kunnskap og utdanning Torger Ødegaard (H), sier de ikke har fått noen reaksjoner på det nye reglementet.

– Dette er et overordnet ordensreglement for hele Oslo-skolen, og så har skolene sine lokale regler i tilegg, men beslaglegging av mobiltelefon vil uansett ikke være lov, sier Ødegaard.

Han sier at reglene er basert på juridiske råd, og råd fra Utdanningsdirektoratet.

– Det betyr ikke at mobilbruk er mer eller mindre tillatt. Det vil være opp til hver enkelt skole å regulere det forholdet. Men det er ikke lov å beslaglegge telefonen.

– Fratar ikke dette den makten lærerne har?

– Jeg mener at lærerne skal være den som bestemmer i klasserommet, og de har mange sanksjonsmuligheter. For eksempel kan mobiltelefonen legges på et bestemt sted i klasserommet.

Mobilregler i Oslo-skolen

Mobilregler i Oslo-skolen

Foto: Petter Sommer / NRK