NRK Meny
Normal

Ingen vil betale for skogbrannovervåkning

Til tross for stor skogbrannfare, finnes det ikke penger til å overvåke skogene i Oslo og Akershus fra luften denne sommeren.

Skogbrannfly

OVERVÅKNING: Flyklubber har tidligere hatt i oppgave å fly over skogsområder for å se etter ild og røyk. I år er det ikke penger til patruljeringen.

Foto: Oslo Flyklubb

I årevis har flyklubber i distriktet hatt ansvaret for å fly brannruter og se etter skogbranner, men nå er pengesekken tom.

Beredskapsansvarlig hos Fylkesmannen, Johan Løberg Tofte, er svært bekymret og forteller at det er vanskelig å få til en fast finansiering av overvåkningsflyene.

– Tidligere har det blitt brukt inntrukne rentemidler fra skogfond.

Men det har vist seg å ikke være lov. Derfor har Fylkesmannen spurt departementet om hvordan de skal finansiere overvåkningen.

Hvor mye penger trenger dere?

– Jeg vil anslå et beløp på 50.000 kroner per år.

For to år siden var det også mangel på penger i starten av sesongen. Da klarte Fylkesmannen å skaffe penger.

Ingen vil betale

Men ingen vil foreløpig ta regningen på 50.000 kroner. Brannvesenet vil ikke betale ettersom de allerede får mye informasjon om branntilløp fra andre fly i distriktet. Og fylkesmannen i Oslo og Akershus vil heller ikke betale, forteller beredskapsleder Tofte.

Så nå er det opp til departementet å avgjøre, men de henviser videre til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som ikke har hatt anledning til å svare på NRKs henvendelser.

Mener det er kommunalt ansvar

Kanskje det er skogeierne som bør betale?

– Det har det blitt argumentert for. Derfor har vi spurt departementet om hvordan man ser på hvordan dette gjøres, sier Tofte.

Norges Skogeierforbund sier til NRK at de ønsker at overvåkningsflyene skal fortsette å fly over skogene i distriktet.

Men Kjetil Løge, markedsdirektør for forsikringsselskapet Skogbrand, som representerer skogeierne, sier at heller ikke de vil betale. De mener finansieringen er et kommunalt ansvar.

– Det er mye lettere å oppdage en brann tidlig og sette inn innsats enn at den får utvikle seg over lang tid, og krever veldig store ressurser i etterkant. Det bør være en investering for det offentlige å oppdage ting tidlig og heller få mindre kostnader enn å bruke store ressurser på slukking i etterkant.

Viktig for å hindre skogbrann

Løge mener at brannovervåkningsflyene er svært viktige for å forhindre skogbrann. Det bekymrer Løge at det ikke er finansiering av overvåkning når det er fare for at det kan bli en sommer med flere skogbranner.

– Vi ser jo at skogbrannovervåkning har en veldig og for variabel løsning når det gjelder finansiering omkring i kongeriket. Oslo og Akershus er et av de områdene som ikke har overvåkning i sommer.