Høyskoler kan miste statsstøtte

Steinerskolen og Barratt Dues musikkinstitutt er blant åtte private høyskoler som kan miste støtten, hvis forslagene til en ekspertgruppe tas til følge, skriver nettavisen Khrono. Gruppen, som er satt ned av kunnskapsministeren, foreslår at høyskoler må være institusjonsakkreditert for å søke og få statsstøtte.