NRK Meny
Normal

Fylkestopp ansatte egen forlover

Ingen andre fikk konkurrere om jobben som ga millionlønn. Nå trekker fylkesdirektøren seg etter at han ansatte sin egen forlover i stillingen.

– Det er uheldig at vi ikke har vært kjent med dette forholdet i forkant, og det er sånn sett alvorlig, sier fylkesrådmann i Akershus, Tron Bamrud.

Tron Bamrud

Fylkesrådmann i Akershus, Tron Bamrud ser alvorlig på saken.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Nylig fikk en tidligere Oslo-rektor en spesialrådgiverstilling for rektorene i Akershus med en lønn på 970.000 kroner og ett års varighet. Stillingen ble besatt uten utlysning. I etterkant viste det seg at utdanningsdirektør Pål Riis på eget initiativ hadde ansatt sin egen forlover i stillingen.

Etter at fylkesrådmannen ble kjent med saken, ble det opprettet personalsak.

– Her er det flere brudd på prosedyrene for hvordan ansettelser skal skje, sier fylkesrådmannen.

Han mener Riis sin habilitet burde vært vurdert før ansettelsen ble godkjent.

Trekker seg fra direktørstillingen

Allerede før fylkesledelsen har behandlet personalsaken, varsler Pål Riis at han forlater direktørjobben.

Pål Riis

Pål Riis trekker seg fra stillingen som utdanningsdirektør i Akershus fylkeskommune.

Foto: Ullern videregående skole

– For å få arbeidsro for rektorer og elever i Akershus fylkeskommune har jeg nå etter eget ønske bedt om å få gå over i en annen lederstilling i fylkeskommunen. Det har fylkesrådmannen og jeg nå blitt enig om, er den eneste uttalelsen Riis vil gi til NRK.

Han bekrefter likevel at spesialrådgiveren han ansatte var forlover i hans eget bryllup, men at dette er 17 år siden. De to skal ifølge Riis ikke har hatt nær personlig kontakt den siste tiden.

Lønnen spesialrådgiveren nå har i Akershus fylkeskommune, skal være den samme som han hadde i en tilsvarende stilling i Oslo kommune. Riis hevder hensikten med ansettelsen var å løse akutte utfordringer på enkelte av skolene i Akershus.

Det er ikke klart hvilken stilling den avgåtte fylkesdirektøren nå går over i. Spesialrådgiveren han ansatte beholder både jobb og lønn.