Bærums-elever kan presse ut Oslo-elever

Vil Bærums-ungdom presse Oslo-ungdom ut av de videregående skolene i hovedstaden? Ja, mener Arbeiderpartiet etter at den nye regjeringen går inn for fritt skolevalg på tvers av fylkesgrensene.

Andreas Halse (Ap)

Andreas Halse (Ap)

Foto: Tuva Gaarder Nordlie / NRK
Kristin Vinje

Kristin Vinje (H).

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix
Mathias Andresen

Mathias Andresen.

Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

I regjeringsplattformen åpner Høyre og Fremskrittspartiet for muligheten mange av elevene på Stabekk videregående, bare en kilometer fra Oslo-grensa, etterspør.

Mange vil til Nissen, Katta og Elvebakken

Men Arbeiderpartiet advarer mot fritt skolevalg på tvers av fylkesgrensene. Elever fra for eksempel østre Bærum vil presse Oslo-ungdom ut av skolene i hovedstaden, sier skolepolitisk talsmann i bystyret, Andreas Halse.

– Jeg tror at for mange som bor på Jar eller i Østre Bærum kan det være høyaktuelt å sette seg på banen for komme seg inn til byen for å gå på Katta eller Nissen eller Elvebakken eller noen av de andre populære skolene som vi har her i sentrum, og da blir det jo mindre plass til Oslo-elever, som blir nødt til å søke seg ut av Oslo, sier Andreas Halse (Ap).

Halse sier man vet at lang reisevei er en av tingene som skaper frafall for elever som i utgangspunktet er lite motiverte til å gå på skolen.

Selv om de mindre motiverte elevene ikke nødvendigvis kommer inn på de mest populære sentrumsskolene, vil økt søkning til disse gjøre at karaktersnittet øker på mange flere av de videregående skolene i Oslo.

– Presset blir jo enda større hvis det plutselig kommer et tilsig med mange elever fra Østre Bærum, Oppegård, Ski eller Lørenskog eller noen av de andre stedene der det er relativt greit å komme seg med kollektivtrafikk, sier Andreas Halse.

– Viktig valgfrihet

For Høyre handler fritt skolevalg om valgfrihet på samme måte som flere privatskoler, som Arbeiderpartiet også er imot, sier skolepolitisk talskvinne på Stortinget, Kristin Vinje.

– Det gjelder både det å kunne velge på kryss og tvers av fylkesgrenser, og det gjelder det å kunne velge privat også. Mitt utgangspunkt er jo tilbudet til elevene, og ikke hvordan et system skal forvaltes hvis noe endrer seg.

– Men det kan vel fortrenge Oslo-elever?

– Det kan være, altså man har jo ikke da fullstendig oversikt over hva folk vil velge, men jeg tror ikke det blir et stort problem fordi at man må rett og slett tilpasse tilbudet etter etterspørslen.

Mathias Andresen går i 3. klasse på Stabekk videregående skole, med realfag som studiespesialisering. Han tror bare en brøkdel av Bærums-elevene ville dra til Oslo hvis det var en mulighet.

– Jeg har mange venner som går i Oslo, så jeg vet litt om hvilke skoler som er gode, men sammenliknet med Bærum tror jeg det er omtrent like bra. Jeg er sikker på at de beste skolene i Oslo og de beste i Bærum er ganske like.

Sunniva Monclair Bøe og Stine Kolstad.

– Jeg ville absolutt vurdert det. Da hadde det vært flere skoler og andre linjer å velge mellom. Sunniva Monclair Bøe tror det er 40 prosent sjanse for at hun hadde endt opp i Oslo hvis hun hadde muligheten til å velge. Også Stine Kolstad ville vurdert Oslo-skoler: – Det er mye større muligheter der enn her, og jeg tror skolene i Oslo er bra.

Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK