NRK Meny

Fare for at folk mister vannet

Nedre Romerike vannverk frykter at titusener kan miste drikkevannet etter at det har blitt oppdaget ras i hovedvannstunnelen. Det er funnet to rassoner i den 3,6 kilometer lange tunellen mellom Glomma og vannverket, skriver Romerikes blad. Nedre Romerike vannverk jobber nå på spreng med å utbedre svakhetene i tunnelen, men sier arbeidene vil ta tid