NRK Meny

En femdel velger humanistisk

Oslo og Akershus er sammen med Vestfold de fylkene der størst andel konfirmerer seg hos Human-Etisk Forbund. Ifølge forbundet deltar over en femdel av årskullet på deres kurs. Tallene på landsbasis fra i fjor viser at av 63.359 åttendeklassinger konfirmerte 39.523 seg i kirken, mens 10.369 tok borgerlig konfirmasjon.