NRK Meny
Normal

Derfor ble det flom i Kværnerbyen

Ekstrem stor vannføring og en tett kulvert var hovedårsaken til flommen i Kværnerbyen i Oslo i høst.

Oversvømmelse iKværnerdalen

STORE SKADER: Kraftig regnvær og kraftig vind skapt store problemer flere steder i Oslo i september i fjor. Nybygde Kværnerbyen ble hardt rammet.

Styrtregnet i hovedstaden 2. september ifjor ga store oversvømmelser i den nybygde Kværnerbyen. Vannføringssystemet som leder Alnaelven ut i fjorden tok ikke unna alt vannet, og deler av Kværnerbyen ble oversvømt.

En fersk rapport fra Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune slår nå fast at det først og fremst var nettopp enormt mye vann i Alnaelva som var åsaken til flommen. Det var det satt opp stillas i en underjordisk vanntunnel (kulvert) i området.

– I tillegg røk en rist som skulle hindre at drivgods kom inn i tunnelen. Dermed klarte ikke rørene som fører Alnaelva under området å ta unna alt vannet, sier beredskapsleder Sigurd Grande i Vann - og avløpsetaten til NRK.

Kværnerbyen

UNDER VANN: Brannvesenet sikrer bygninger i Kværnerbyen i Oslo med sandsekker.

Foto: Oslo Brann- og Redningsetat

Vil ha beredskapsplan

Hele Kværnerveien var mer eller mindre avsperret på grunn av oversvømmelse, og all trafikk ble stanset stanset. Flere barnehager i området ble evakuert på grunn av rasfare.

– Basert på våre beregninger kan ta det hundrevis av år før vi får lignende problem igjen. Men store forandringer i klimaet betyr at dette kan skje igjen før vi aner det, sier Grande.

I rapporten står det at det er uklarheter om hvem som har ansvar for overåkning av informasjon om kulverten som vannet skulle rent gjennom.

– Vi skal derfor nå jobbe med en beredskapsplan, der alle grunneiere og andre involverte kan snakke sammen på en enklere måte hvis lignende kriser oppstår, avslutter Grande.