Deltakerlandsby på Filipstad?

Oslo Havn drømmer om deltagerlandsby på Filipstad. Men først må vi finne ut om Oslo i det hele tatt skal søke, sier OL-byråd Elvestuen.

Oslo Havn vil lage en øypark ytterst på Filipstad.

Filipstadområdet

Foto: Illustrasjon: Oslo Havnevesen

OL-landsbyen kan havne på Filipstad og mediesenteret i Bjørvika dersom Oslo søker og får vinter-OL i 2022. Det er Oslo havn som kan tenke seg deltagerlandsby og mediesenter i Fjordbyen.

– Lett etterbruk

Bernt Stilluf Karlsen

Bernt Stilluf Karlsen

Foto: Fjeldstad, Knut / SCANPIX

– Vi har et stort område på Filipstad med et stort midtområde som egner seg til boligbygging. En deltagerlandsby med varierende størrelse på leilighetene kan gå ut i boligmarkedet dagen etter OL, sier Bernt Stilluf Karlsen, styreleder i Oslo Havn.

Det også har vært kontakt mellom Oslo kommunes OL-prosjekt og Oslo Havns Eiendomsselskap HAV Eiendom om et mulig mediesenter i Bjørvika.

Ola Elvestuen (V)

Ola Elvestuen (V)

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Byrådet legger fram sin anbefaling om hvorvidt Oslo bør søke OL førstkommende torsdag.

– Må se byen som helhet

– Det første vi skal gjøre er å bestemme om vi skal lage en OL-søknad. Hvis vi går inn for det må vi se på byutvkling generelt i Oslo, hvilke behov er det byen som helhet har og da må vi vurdere ulike områder. Dette er ett av dem, sier ansvarlig OL-byråd i Oslo Ola Elvestuen.