Bystyre går mot reservasjonsretten

Med 52 mot 7 stemmer går Oslo bystyre imot reservasjonsretten.