Brann i lagerbygg

  • Brann i lagerbygg

    Brannvesenet er på plass med fem biler på Karihaugveien etter at det begynte å brenne eldre lagerbygg i Karihaugveien. Røykdykkere drivere med slukkningsarbeider inne og på taket.