Brann i Norsk Gjenvinning
Foto: Kristoffer Lundlie