NRK Meny
Normal

SV beskylder byrådspartier for miljølureri

SVs Heikki Eidsvoll Holmås mener byrådet lurer velgerne når de går inn for å straffe de som kjører de mest forurensende bilene i Oslo, bare én måned etter at Stortinget stemte nei til miljøtiltaket.

Heikki Holmås

LURERI: Heikki Holmås (SV) mener byrådspartiene skryter på seg at de skal gjøre mer for Oslo-lufta enn de har grunnlag for.

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Tirsdag kveld sier et bredt flertall i bystyrets samferdsels- og miljøkomité ja til miljødifferensiering. Det betyr at de vil straffe de mest forurensende bilene i bomringen, mens biler med lave utslipp skal betale mindre – hver dag året rundt.

Men mange av partiene som støtter miljøtiltaket i bystyret, stemte imot det samme forslaget da SV og Miljøpartiet la det frem på Stortinget i mars. Forslaget fikk kun partienes egne stemmer.

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å gi kommunene hjemler til å innføre miljødifferensierte bompenger med formål å redusere lokal luftforurensning

Forslag fra SV og MDG som de andre partiene stemte imot

Miljøpolitisk talsmann i SV, Heikki Eidsvoll Holmås, mener det skurrer når byrådet kun fire uker senere går inn for tiltaket som en del av den store tiltaksplanen mot luftforurensning (se faktaboks).

– Det betyr enten at partiene i byrådet har utrolig lite innflytelse over hva partiene på Stortinget gjør ellers så lurer de befolkningen i Oslo, sier Holmås.

– Å slå inn en åpen dør

Nikolai Astrup

Høyres miljøpolitiske talsmann, Nikolai Astrup.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Ifølge Høyres miljøpolitiske talsmann, Nikolai Astrup, stemmer ingen av Holmås' teorier. Som leder i Oslo-partiet var Astrup pådriver da Oslo Høyres årsmøte gikk inn for miljødifferensiering i februar, måneden før stortingsvedtaket.

– Regjeringen jobber allerede med å utrede miljødifferensiering i forbindelse med bompengereformen, som ligger i Stortinget. Dermed var SVs forslag egentlig å slå inn en åpen dør.

– Det virker litt rart å stemme imot noe man er for likevel?

– Jeg er ikke enig i det, for det var viktig for oss å se dette i sammenheng med bompengereformen. Det var en del utredninger som måtte gjøres for å kunne se hvordan man kunne tilpasse bompengebrikke-systemet til en miljødifferensiering, sier Astrup.

Må vente på Oslopakke 3

Miljødifferensiering kan uansett ikke innføres før den store vei- og kollektivpakken for Oslo og Akershus, Oslopakke 3, er reforhandlet neste år.

Holmås håper da alle partier blir enige med seg selv.

– Det er et godt grep. Det betyr at de bilene som skaper den giftige Oslo-luften skal betale mest gjennom bomringen slik at færre velger å bruke forurensende biler inn til Oslo.