NRK Meny
Normal

Barn kan rammes ved 21 Oslo-skoler

Mange Oslo-barn må starte på en annen skole enn de større barna i samme gate. Utdanningsetaten foreslår nye opptaksgrenser ved 21 skoler.

Skole

Elevtallet vokser mer enn dagens skolegrenser tåler. Nok en gang må barn begynne på en annen skole enn større barn i gata.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Stadig flere barn skal begynne i førsteklasse i Oslo og Utdanningsetaten mener opptaksgrensene må endres ved 21 skoler for at alle skal få skoleplass.

På etterskudd

Skoleutbyggingen i Oslo har ennå ikke greid å ta igjen befolkningsveksten.

– For fem år siden så det ut til at vi hadde nok skoler, men befolkningsveksten har skutt i været. Det er flere innvandrere, flere innflyttere og større barnekull. I tillegg blir småbarnsforeldre boende i sentrum mens de tidligere flyttet ut, forklarer Kjell Richard Andersen, assisterende direktør i Utdanningsetaten.

Noen skoler er nå så fulle at det ikke er plass til alle de som tidligere hørte til i skolekretsen. Noe som er blitt et årvisst problem.

Nordstrand, Ullevål, Oppsal

– Vi må regulere grensene selv om vi vet det er utfordrende. Vi vet at mange foreldre er opptatt av den skolen de tror barna deres skal gå på, men vi har ikke noe valg. Det er for fullt, fortsetter Andersen.

Flere områder er berørt, men største endringen skjer ved:

  • Nordstrandsplatået.
  • Tåsen, Ullevål, Berg og Korsvollområdet.
  • Oppsal, Trasop, Godlia-området.

Utdanningsetatens forslag til endringer

Søsken prioriteres

– Vil dere ta spesielle hensyn til seksåringer som har eldre søsken som allerede går på en skole?

– I den grad det er mulig så vil det gjøres av skolene selv. Vi har god tradisjon for at skolene behandler det slik at de aller fleste kan gå ved samme skole, hvis det er ønske om det, sier Andersen.

Små elever på videregående

Noen førsteklassinger må begynne på en videregående skole. Dette gjelder to klasser.

– Berg videregående skole skal flyttes. Da får vi et skoleanlegg der som kan brukes til barneskole. Dette skjer ikke før i 2014, men siden Ullevål skole er så full, har vi sett på muligheten for å flytte to klasser inn på området til Berg videregående skole. Der får de et eget bygg, det blir ikke slik at vi blander førsteklassingene med elevene på videregående, sier Andersen.

– Det blir en veldig liten skole, men det gjelder bare for ett år. Da skal den videregående skolen flytte ut og den nye skolen skal bygges, avslutter han.

Nå skal forslaget ut på en høringsrunde på tre uker.

Alle de berørte

Dette er samtlige skoler som er berørt av forslaget:

•Bekkelaget
•Bestum
•Bolteløkka
•Bøler
•Godlia
•Grefsen
•Høyenhall
•Karlsrud
•Kjelsås
•Korsvoll
•Kringsjå
•Lambertseter
•Lilleaker
•Lysejordet
•Manglerud
•Marienlyst
•Munkerud
•Oppsal
•Trasop
•Tåsen
•Ullevål