Avhør på Barnehuset øker kraftig

I fjor ble det gjennomført totalt 535 avhør på barnehuset. Det er en økning på 99 avhør fra året før.

Barnehuset Hamar

Mer enn 300 av avhørene ved Barnehuset i Oslo i fjor handlet om familievold.

Foto: Brenden, Jo E. / SCANPIX

Barnehusene landet over samarbeider med politiet om egne barneavhør for å få greie på hva som egentlig har skjedd i overgrepssaker.

I fjor ble det gjennomført totalt 535 avhør på Barnehuset i Oslo. Det er en økning på 99 avhør fra året før.

– I all hovedsak tro jeg økningen skyldes tilbudet er mer kjent. Barnehusene er etablert og man har gjort en rekke andre tiltak. Politiet har også mer fokus på disse sakene, sier leder for Barnehuset i Oslo, Astrid Pettersen.

Hun tror ikke det har blitt flere saker.

– Det vi tror er at man har blitt flinkere til å legge merke til barn som har det dårlig og ta tak i det, sier Pettersen.

Må vente lenge

Barnehuset i Oslo ble opprettet i 2009. Det server i dag seks politidistrikt i Oslo regionen og områdene rundt. Ofte tar det lang tid før barna får komme til avhør.

– De barna som kommer til oss må vente i snitt i 70 dager før de kommer til dommeravhør. Det er lang tid og er helt klart et brudd på fristen som er satt på 14 dager, og det gjelder spesielt saker som handler om seksuelle overgrep, forklarer Pettersen.

– I de grove sakene så vil politiet stort sett alltid agere hurtig, men det hender også at enkelte barn blir ventende veldig lenge før de kommer til dommeravhør, utdyper hun.

300 avhør om familievold

I følge politiet øker det totale antallet anmeldelser for vold i nære relasjoner. Det er også denne typen mishandling flertallet av barna på barnehuset forteller om.

– Vi hører alle historier, fra grov vold utført mot barn systematisk over tid og selvfølgelig lettere tilfeller. Vi får høre alt fra hele skalaen. Når det gjelder seksuelle overgrep i forhold til barn kan det være fra blotting til grove seksuelle overgrep, forteller lederen ved Barnehuset.

I fjor fikk over 100 barn psykologisk hjelp på Barnehuset. I tillegg fikk over 200 barn videre oppfølging i systemet innen psykisk helse.