NRK Meny
Normal

Avgiftssjokk på søppel

Byrådet i Oslo setter i gang en storsatsing på gjenvinning av søppel. Regninga får du.

Papirsøppel

Som et ledd i kommunens miljøsatsning foreslår byrådet å investere til sammen 388 millioner kroner til et nytt sorteringsanlegg for søppel på Klemetsrud.

Foto: Eeg, Jon / Scanpix

I forslaget til budsjett for 2008 legger byrådet i Oslo opp til en storsatsing på gjenvinning og søppelsortering.

Fordi renovasjonsavgiften etter loven skal dekke inn alle kostnadene ved søppelsortering, fører investeringene til et hopp i renovasjonsavgiften på 21 prosent i 2008.

Også avgiften for vann og avløp vil øke mer enn prisstigningen til neste år, med snaue 10 prosent.

Alt om Oslo-budsjettet 2008

Milliarder til søppelhåndtering

Som et ledd i kommunens miljøsatsning foreslår byrådet å investere til sammen 388 millioner kroner til et nytt sorteringsanlegg for søppel på Klemetsrud.

Til et nytt biogassanlegg foreslås det totalt 368 millioner. Biogassanlegget vil gjøre det mulig for Oslos busser å bli gassdrevne.

Byrådet vil bruke over 1,3 milliarder kroner til en ny forbrenningslinje for å øke fjernvarmekapasiteten i Oslo.

Nye gjenbruksstasjoner

Peter N. Myhre

Peter N. Myhre

Foto: Fremskrittspartiet

- Sorteringsanleggene på Klemetsrud og Brobekk vil ha en kapasitet opp til 200 000 tonn søppel pr år, og skal benyttes til optisk utsortering av matavfall og plast fra restavfallet, sier byråd Peter N. Myhre.

Byrådet vil sette av 150 mill. kr. i 2008 til bygging av nye gjenbruksstasjoner i Oslo syd, Oslo vest og Oslo øst. Videre setter vi av 8 mill. kr. til tiltak for å øke kildesorteringen, og 12 mill. kr. til returpunkter og minigjenbruksstasjoner.

- Dette er en storsatsing, og det vil til sammen bli brukt 170 millioner kroner neste år, avslutter byråd Peter N. Myhre.