Ambassadesaken er over

Kampen mot USAs ambassade i Husebyskogen ble i dag endelig avsluttet i Oslos politiske organer.

Den amerikanske ambassaden

ARKITKTTEGNING: Slik blir den nye ambassaden på Husebyskogen.

Foto: Arkitekttegning, Runar Kolnes

Arbeiderpartiets folk i byutviklingskomitéen satt musestille og stemte ned Venstres forslag om såkalt bygge- og deleforbud i Husebyskogen.

LES OGSÅ: Bare Venstre og SV vil stoppe USA

Stikk i strid med tidligere vedtak har Oslo Ap blitt presset av partiledelsen til å la amerikanerne få viljen sin.

Leder Margrethe Geelmuyden i Aksjon Vern Husebyskogen er svært opprørt.

- Vi har hele tiden de siste fem årene spurt både den forrige og denne regjering om hvem det er som bestemmer i denne saken. Og hele tiden har vi fått det samme svaret "dette er en lokal sak, det er Oslo kommune og Oslos politikere som bestemmer", sier leder Aksjon Vern Husebyskogen Margrethe Geelmuyden.

Omkamp

Oslo Arbeiderparti har ved flere anledninger fattet klare vedtak om å gå imot ambassade i grøntområdet Husebyskogen.

Også etter at bystyret sa ja i 2005 ved hjelp av utbrytere fra tre partier, har partistyret stadfestet sin motstand.

Men da anledningen til omkamp bød seg med Venstres forslag om byggeforbud, rakk Aps representanter opp hånda og sa ja til ambassade, og det uten å ta ordet. Hadde partiet stemt i tråd med egne vedtak, hadde byggeforbudet hatt flertall.

Krever svar

Geelmuyden krever nå svar på hvem som i gammel Arbeiderparti-tradisjon har snakket sammen og presset Oslo-partiet i kne.

- Vi må vite hvem de er. De må stå frem og ta ansvar for det de gjør. Det må gjøres i ryddige, åpne og demokratiske prosesser, og ikke på sms. Sånn som det er nå, så er det et spøkelse i utenriksdepartementet som har styrt Oslo Ap i denne saken, og det har jo ingenting i et norsk demokrati å gjøre, sier hun.

LES OGSÅ: Ber Obama stoppe USA-ambassade

 Margrethe Geelmuyden fra Aksjon Vern Husebyskogen

GIR SEG IKKE: Leder Margrethe Geelmuyden i Aksjon Vern Husebyskogen krever nå svar på hvem som i gammel Arbeiderparti-tradisjon har snakket sammen og presset Oslo-partiet i kne.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Tone Tellevik Dahl er fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i byutviklingskomitéen. Hun forklarer snuoperasjonen slik:

- Partistyret i Oslo Ap har fattet vedtak i juni om at de tar til etteretning at partiets ledelse mener vi skal stemme i mot det, og da gjør vi som partistyre i Oslo Ap har vedtatt, sier Tellevik Dahl.

Finnes det noe formelt vedtak i partiets ledelse om dette?

- Det får du spørre partistyret i Oslo Ap om.

Signaler fra høyere hold

Sekretær i Oslo-partiet Rune Tokle svarer på vegne av partistyret:

- Det var sånn at Oslo Ap fikk klare signaler fra diverese folk i regjeringssystemet om at det var viktig at man fikk ro rundt ambassadesaken og at man gjennomførte det vedtaket som bystyret gjorde i 2005, sier han.

Hvem disse folkene i regjeringsapparatet er, vil Tokle ikke si, men Østlandssendingen vet at statsminister Jens Stoltenberg er en av dem.

Når Østlandssendingen tar kontakt med statsministerens kontor, er beskjeden at det er Tokle som uttaler seg på vegne av Arbeiderpartiet.

- Det var forskjellige folk. Jeg vil ikke gå inn på navn og sånn, men det er jo klart at det var fra Ap, sier Tokle.