NRK Meny
Normal

Akershus-bøndene har ikke en åker å avse

Akershus bondelag vil ikke utvide grensene for byer og tettsteder. Bondelaget vil fylle dagens tettsteder til randen.

Demonstranter ved Delijordet i Vestby

Akershus bondelag kjempet for å bevare Delijordet i Vestby, men tapte for IKEA. Her fra november i fjor, da landbruksministeren besøkte Delijordet.

Foto: NRK

Torsdag fortalte NRK om forslaget om en såkalt grønn grense rundt byer og tettsteder i Akershus.

På innsiden av grensa skal jordvernet vike for den utbyggingen som må til for å skaffe bolig og arbeidsplasser til de 350.000 menneskene som ventes å flytte til Oslo og Akershus de neste 20 åra.

Mer dyrka jord blir spart?

På utsiden av grensa skal vern trumfe vekst. Ifølge forslaget til «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus» vil dette føre til at mer dyrka jord blir spart enn dersom dagens mer spredte utbyggingsmønster får fortsette.

– Jeg har nettopp vært i USA, et land jeg er rimelig glad i. Men jeg ønsker ikke at vi skal ha en «urban sprawl» som de har der borte (at byene sprer seg utover som bilbaserte forsteder, red. anm.). Da blir det ingenting igjen av fylket vårt, sa fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H) torsdag.

At en grønn grense vil gi bedre jordvern alt i alt, er ikke Akershus bondelag like sikre på. Leder Sigurd Enger støtter intensjonen i planen om mer konsentrert vekst, men sier at alt avhenger av hvor den grønne grensa blir trukket.

Åkre helt inn i bebyggelsen

– Rundt de aller fleste tettstedene i Akershus er det korndyrking og god matjord. For å hindre at den går tapt, må den grønne grensa trekkes der tettstedgrensene går i dag, sier Enger.

Den lokale bondelagslederen er svært spent på diskusjonen rundt i kommunene når lokalpolitikerne skal sette seg med kartene og tegne en strek rundt tettstedene.

For bøndene har ikke en kornåker å avse, særlig ikke i Akershus.

– Vi har veldig lite matjord i Norge som er egnet til matkorn. Kun 1,6 prosent av Norges overflate er egnet til matkorndyrking. Da syns vi det er høl i hue å bruke den jorda til utbygging og til boliger, sier Sigurd Enger.

Vil bygge helt nye byer

Akershus bondelag ønsker å bygge tettere og høyere innenfor dagens byer og tettsteder inntil de er fylt opp. Når de er fulle, vil bondelaget bygge helt nye byer på karrig grunn.

Å bygge nye byer fra grunnen av for å berge matjorda er en gammel tanke i bondelagskretser. Akershus bondelag fikk i sin tid arktitektkontoret Snøhetta til å skissere nye byer på Minnesund og på Fetsund øst for Fetsund-brua.

Sigurd Enger beklager at den store planen for hvor folk skal bo og arbeide i fremtiden ikke har tatt denne ballen.

– Det er uheldig at man har forlatt den tankegangen. Vi syns det er lurt å tenke helt nytt nettopp fordi de tettstedene vi har ligger så omkranset av jord.

– Det er bedre å tenke langsiktig og bygge nye tettsteder med boliger og nye arbeidsplasser der det er rikelig med skogbunn med lav bonitet, sier Sigurd Enger.