NRK Meny
Normal

Ahus får kritikk

Ahus får kritikk av Helsetilsynet etter trippeldrapet på Kalbakken. En tidligere pasient er siktet for drap på sine tre søstre.

Trippeldrap Kalbakken
Foto: HEIKO JUNGE / SCANPIX

I begynnelsen av oktober ble tre søstre drept i sitt eget hjem på Kalbakken i Oslo. Søstrenes eldre bror er siktet for drapene.

30-åringen har tidligere fått behandling ved Grorud DPS, som er tilknyttet Ahus, for psykiske problemer.

På denne bakgrunnen opprettet Helsetilsynet i Oslo og Akershus tilsynssak mot Ahus etter drapene.

Det ble også opprettet tilsynssak mot pasientens fastlege, for å se om noe kunne ha vært gjort annerledes i forkant av den tragiske hendelsen.

Nå er tilsynssakene avsluttet.

Helsetilsynet har konkludert med at fastlegen ikke har brutt kravet om forsvarlig helsehjelp, mens Ahus får kritikk.

Mangelfull journalføring

Helsetilsynet i Oslo og Akershus har i sine vurderinger fokusert spesielt på to forhold ved sykehuset:

- den løpende diagnostiske vurdering og behandlingsmessige oppfølging

- journalføringen.

Helsetilsynet mener at sykehuset burde ha tatt opp til vurdering pasientens tilstand og diagnose på en mer systematisk måte, men bemerker at institusjonen ikke hadde grunnlag for å forutsi voldelig atferd hos pasienten.

Helsetilsynet konkluderer med at oppfølgingen av pasienten ikke var uforsvarlig. De bemerker likevel at håndteringen av pasienten ikke har vært i samsvar med god praksis.

I tillegg konkluderer Helsetilsynet i Oslo og Akershus med at journalføringen er mangelfull, spesielt dokumentasjonen av medisinske vurderinger.

Det har gjort det vanskelig for Helsetilsynet å vurdere Grorud DPS sin handlemåte, og den mangelfulle journalføringen bryter med helselovgivningens krav.

Samlet sett er ikke disse avvikene nok til å oversende tilsynssaken for vurdering i Statens helsetilsyn, men Helsetilsynet har bedt om å bli underrettet om tiltakene Ahus iverksetter for å bedre forholdene.

- Tilfreds med konklusjonen

Ahus skriver i en pressemelding at de er tilfreds med at Helsetilsynet konkluderes med at den diagnostiske vurderingen og behandlingsmessige oppfølgingen samlet sett ikke er uforsvarlig

- Samtidig registrerer vi at tilsynet har enkelte kritiske bemerkninger til journalføringen og oppfølgingen av pasienten uten at det fastslås at dette kunne forhindret den tragiske hendelsen. Vi vil gjennomgå rapporten grundig og vurdere eventuelle forbedringer av våre rutiner i forlengelsen av dette sier Trond Rangnes, direktør for psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus.