NRK Meny
Normal

– Ulykken forandret alt

Kjersti Instefjord og sønnen på tre år ble kjørt ned og alvorlig skadet på vei hjem fra lekeplassen. Dette er én av to alvorlige ulykker i Enebakkveien i Oslo det siste halve året. Nå krever naboene at noe gjøres.

Kjersti Instefjord

Kjersti Instefjord og sønnen Julian (3) ble påkjørt og hardt skadet i en ulykke på Enebakkveien tidligere i år. Nå vil hun at veien blir gjort tryggere.

Foto: Daria Zoric / NRK

Mandag kveld var deler av Enebakkveien rammet inn i fakler. Beboerne i området stod bak aksjonen. De krever bedre trafikksikkerhet i veien der det har skjedd flere ulykker.

Kjersti Instefjord var blant de som tente lys. Hun og sønnen var selv involvert i en ulykke i veien august og begge ble alvorlig skadet.

– Alt ble forandret

Instefjord og sønnen Julian (3) skulle sykle hjem fra lekeplassen en av de siste dagene av sommerferien.

– Jeg husker at jeg strammet remmen på hjelmen hans ekstra godt. Det skulle være avgjørende senere, sier hun.

Med gutten i sykkelsetet syklet hun opp Enebakkveien. Da får hun øye på en rød bil som kjører i feil kjøreretning. Hun tror det er noen som forsøker seg på en forbikjøring. Men bilen fortsetter rett mot henne og sønnen på fortauet.

– Det jeg rekker å tenke er at nå skjer det som forandrer alt.

Så treffer hun panseret på bilen.

Sitter fast

Det neste hun husker er at ankelen hennes henger fast i frontruten på bilen. Hun har store skader.

– Jeg våknet og så blant annet at låret mitt hadde spjæret og jeg så inni meg.

Hun tenker at hun må komme seg løs og finne sønnen sin. Da hører hun lyden av føtter som kommer for å hjelpe til.

– En fantastisk lyd, sier hun.

Instefjord kommer seg løs. Hun beskriver området som en katastrofe. Etter en stund blir sønnen funnet, og hun får beskjed om at han er hel. De blir begge sendt til Ullevål sykehus, men i motsetning til hva politiet og de som først kom til stedet trodde, var det treåringen som var hardest skadd.

– Han hadde blant annet syv knekte ribben, en punktert lunge og en alvorlig nakkeskade med komplikasjoner.

Selv om skadene var omfattende er de fleste skadene til Julian leget, men han har en øyeskade som han trolig vil ha resten av livet.

– Det kan vi leve med når det var små marginer som gjorde at vi overlevde, sier hun.

Mannen som kjørte på Instefjord og sønnen mistet kontroll over bilen på veien den dagen, og det som startet som en forbikjøring ble en tragisk ulykke på fortauet. Politiet spekulerte i om mannen var ruspåvirket, men familien venter fortsatt på at en rettsak skal starte, og vil detaljene rundt ulykken er uklare.

En kvinne og sønnen hennes ble påkjørt i Enebakkveien i august.

Se video fra ulykken i august.

– Kjører for fort

Drøye fire måneder etter at Instefjord ble påkjørt skjer det en ny ulykke på samme sted. Denne gangen er det en dødsulykke.

Ulykkene har skremt folk i veien og nå har de startet en aksjon. Gruppen på Facebook har nesten 1300 medlemmer.

De er bekymret og flere forteller at trafikken på Enebakkveien er stor, og de mener at svært få overholder fartsgrensen som er på 40 km/t. De mener at både biler, trailere og busser dundrer forbi i 70 km/t. Veien er også skolevei for barn ved Abildsø skole.

– Det føles som et veldig utrygt område, sier Kjersti Instefjord som etter ulykken også er en av de som har engasjert seg i å få en tryggere vei.

Hun tror ikke at folk tenker over at det er et boområde og en skolevei fordi veistandarden er høyere enn fartsgrensen skulle tilsi.

Samtidig er veien flittig brukt for alle kjøretøy som prøver å unngå bomringen som ellers ville ført dem ut på E6.

– Masse tungtrafikk og privatbilisme går gjennom dette området, og veien er alt for rett og lang til at folk klarer å holde seg fra å kjøre for fort, sier Instefjord.

Ifølge Statens vegvesen har de ingen planer om å gjøre noe for å få flere til å velge E6 med bomstasjoner, fremfor Enebakkveien.

fakler og lys langs Enebakkveien

Langs store deler av Enebakkveien var det tent lys og fakler.

Foto: Daria Zoric / NRK

Tente fakler for en tryggere vei

Mandag kveld tente mange lys og fakler i Enebakkveien for en tryggere vei og samtidig vedtok bydelsutvalget å fokusere på sikkerheten i veien.

BU-leder i Østensjø Kristin Sandaker (A) sier de vil fortsette å være i dialog med beboerne i området.

– Det var fire som hadde ordet om sikkerheten i Enebakkveien i åpen halvtime, og både de og politikere hadde mange ideer til løsninger. Det ligger i kortene at bydelens trafikkutvalg skal etablere et samarbeid med aksjonistene for å få alle gode forslag på bordet og inn i nevnte dialogmøte med Bymiljøetaten, sier hun.

Bydelsutvalget vedtok også å lysregulere fotgjengerfeltet der ulykken skjedde.

– Det er klart at alt hjelper, men det må mer til enn bare et lyskryss for å bedre trafikken her, folk kjører for fort uansett om det skulle komme et lyskryss sier Kjersti Instefjord etter møtet mandag.

Ser på trafikksikkerheten i bydelen

Bymiljøetaten forteller at de er igang med å se på trafikksikkerheten i Enebakkveien og hele bydel Østensjø.

– Vi har satt igang et arbeid der vi går igjennom alle fartsgrenser og alle fartsreduserende tiltak, sier pressekontakt Odd Olav Bratteberg i Bymiljøetaten.

Kartleggingen er ren rutine som de gjør med gjevne mellomrom.

– Vi tar en gjennomgang i alle bydeler fordi vi vet at trafikken kan forandre seg fra et år til et annet.

Ønsker seg miljøgate

Ulykken har satt sine spor hos Kjersti Instefjord.

– Den følelsen av "det skjer ikke meg" har jeg ikke lenger. Jeg vet at det kan skje og vet hvordan det er å bli truffet av en bil.

Nå ønsker hun seg at Enebakkveien kan bli en miljøgate.

– Et sted for gjennomkjøring, men tilrettelagt for myke trafikanter og helt konkrete tiltak for å redusere farten.

Hun tror at miljøgate er mye å håpe på, men hun samtidig mener hun at beboernes mobilisering gjør at det vil bli forandringer.

– Vi har kommet til et punkt der det er helt uaktuelt å ikke få til en forandring. Vi kan ikke leve med at ingenting blir gjort.

Lys langs Enebakkveien

Flere hundre hadde tent fakler og lys i Enebakkveien mandag.

Foto: Daria Zoric / NRK