NRK Meny
Normal

– Mer alvorlig enn vi fryktet

Bellona mener det haster å få flyttet det radioaktive avfallet fra Kjeller. De mener funnet av fuktighet og rust på beholdere med høyaktivt uran, viser at situasjonen er mer alvorlig enn man tidligere har trodd.

Institutt for Energiteknikk på Kjeller

KJELLER: Statens strålevern frykter lekkasjer av radioaktivt materiale fra atomanlegget på Kjeller. Årsaken er at det er funnet fuktighet og rust på beholdere med høyaktivt uran.

Foto: Thomas Bjørnflaten / Scanpix

Det var Teknisk Ukeblad som først omtalte saken om fuktproblemene, som i verste fall kan ha ført til at radioaktivitet har lekket ut i grunnvannet.

Nils Bøhmer

– Dette er alvorlig. Det viser at forholdene på Kjeller ikke er gode nok og at behovet for at et nytt lager for radioaktiv avfall må på plass, sier daglig leder i Bellona Nils Bøhmer.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Vi har advart om farene i en årrekke. Disse fuktproblemene viser at situasjonen er prekær og at det haster mer enn noen gang å få fortgang i planene om et nytt lager, sier daglig leder i Bellona Nils Bøhmer.

Statens strålevern er også bekymret og har bedt om at Institutt for Energiteknikk (Ife) så raskt som mulig borer seg ned i bakken for å utelukke lekkasjer.

Fuktproblemer i radioaktivt brenselsstav

I lokket på slike rør er det funnet fukt. I rørene blir det lagret høyaktivt metallisk uran. Det er avfall fra de første årene reaktoren på Kjeller ble drevet.

Foto: Ife

Sikkerhetssjef ved Ife, Ole Reistad, understreker at de ikke har noen grunn til å tro at det er noen lekkasje.

– Men med en gang det er vann til stede, må vi begynne å sjekke det som en eventualitet, sier Reistad.

Skaper frykt

Ole Jacob Flæten

Ordfører i Skedsmo, Ole Jakob Flæten mener avfallet må flyttes så raskt som mulig. – Å lagre dette i et av landets mest befolkede områder, er ingen god løsning, sier han.

Foto: Olav Juven / NRK

På Kjeller i Skedsmo lagres det i dag 3,2 tonn høyradioaktivt atomavfall fra tidlig 50-tallet, midt i et tett befolket område.

– Vi har i årenes løp blitt beroliget om at sikkerheten er god. Når det kommer nye opplysninger om at det kan ha vært lekkasjer til grunnvannet, fører det til mer usikkerhet og frykt, sier ordfører Ole Jacob Flæten (Ap).

Han mener det er på høy tid at avfallet blir flyttet til et mer egnet sted.

Diskutert flytting siden 90-tallet

Norske myndigheter har siden 1999 forsøkt å finne en løsning på hvordan atomavfall skal lagres i fremtiden. 17 år senere er det fortsatt ingen avklaring.

– Jeg mistenker at departementet har prøvd å skyve denne saken foran seg fordi prislappen kan komme opp mot en milliard kroner, sier Bøhmer i Bellona.

På næringsministerens bord

Institutt for Energiteknikk (IFE) har lenge bedt om penger fra staten for å fjerne det historiske brenselet fra Kjeller.

– Det var aldri ment at deponiet her skulle være permanent, sier kommunikasjonsdirektør ved Ife, Viktor A. Wikstrøm jr. Han er kritisk til at politikerne i årevis har unnlatt å ta en beslutning om hva som skal skje med avfallet.

I januar i fjor mottok næringsminister Monica Mæland (H) to utredninger om norsk atomavfall. De handler om hvordan atomanleggene kan avvikles, og hva myndighetene skal gjøre med avfallet.

Før regjeringen tar stilling til de ulike løsningene, må utredningene kvalitetssikres av eksperter. Dette arbeidet skal ifølge departementet leveres til ministeren 15.april.