20 Obama-demonstrasjoner

Minst 20 organisasjoner vil demonstrere rundt om i Oslo sentrum i forbindelse med president Barack Obamas besøk. Arrangørene håper flere tusen mennesker vil slutte seg til demonstrasjonene.

Ifølge stabssjef i politiet, Johan Fredriksen, er det hittil 20 organisasjoner som har søkt om å demonstrere i Oslo, og politiet mottar stadig flere søknader. Men hvor mange personer som vil møte opp på disse demonstrasjonene er hittil usikkert, sier Fredriksen.

- Svaret på hvor mange som deltar har man ikke før man er i gjennomføringen. Det er bestandig sånn at arrangørene har et anslag, men det er ofte litt optimistisk.

- Det optimistiske tallet de kommer med, hva er det?

- Det er jo rundt 20 arrangører her, så dette varierer med markeringer med en person til flere tusen. Disse markeringene fordeler seg over hele sentrumsområdet.

Les også: Her er Nobel-programmet

Tror ikke det blir opptøyer

Politiet er ikke bekymret for eventuelle opptøyer i forbindelse med de mange demonstrasjonene. Og av de som hittil har søkt om å demonstrere, er det ingen som har fått avslag.

- Alle disse arrangørene har budskapet i fokus, og er innstilt på å samarbeide for å få til et godt arrangement, sier Fredriksen.

Norges Fredsråd mobiliserer

Det er full mobilisering til demonstrasjon i forbindelse med Obamas besøk.

På Storgata i Oslo deler daglig leder i Norges Fredsråd, Hedda Langemyr, ut løpesedler til en fredsmarkering. Markeringen, som vil finne sted 10. desember på Jernebanetorget, vil samle opptil flere tusen mennesker, sier Langemyr.

- Vi håper nå opp med femti organisasjoner til sammen, og så satser vi på at det kommer minimum 5000 i markeringen. I tillegg så har vi nå 30 tilsluttede organisasjoner som mobiliserer i egne rekker.

- Vi skriver innlegg og kronikker i aviser, vi henger opp plakater, vi mobiliserer elektronisk gjennom våre medlemsorganisasjoner.

Og det er særlig en sak som mobiliserer:

- Vi tror nok at Afghanistan er den saken som mobiliserer aller flest til den markeringen her, avslutter Langemyr.