- Folk får panikk når det brenner

Manglede brannøvelser fører til at folk tar farlige valg i krisesituasjoner. Det mener Oslo brann- og redningsetat.

Brannbombe

Oslo brann- og redningsetat mener mange borettslag kan ta lærdom av det som skjedde natt til mandag.

Foto: NRK

Brann- og redningsetaten ser stadig eksempler på at folk får panikk i brannsituasjoner.

Senest i helgen truet beboere med å hoppe fra balkongen etter at noen plasserte røykbomber i oppgangen i to boligblokker på Kalbakken og Tonsenhagen.

I dette tilfellet en helt unødvendig risiko å ta, sier brigadesjef i Oslo brann- og redningsetat, John Henrik Francke.

- I begge disse to tilfellene var det mest trygge å oppholde seg innendørs til brannvesenet kommer og sier noe annet.

- Viktig å forberede beboere

Ifølge Francke var begge bygningene branntrygge og sikre å oppholde seg i. Dermed var det trygt å avvente situasjonen, noe beboerne burde ha gjort.

- Ta gjerne kontakt med brannvesenet og gi tydelig tegn på at man er ok. Men ikke begynn å gjør helt ukritiske valg selv, sier Francke.

Borettslag og sameier er pålagt å forberede beboerne på brann - noe brigadesjefen trur ikke har blitt gjort i dette tilfellet. Han stiller nå spørsmålstegn ved hvilke forberedelser som er gjort av borettslagene.

- Forberedelse i en situasjon hvor det er røyk i rømningsveier er kjempeviktig. Hvis man ikke har en konkret plan for hvordan man skal oppføre seg i en brannsituasjon, så kan det være at noen tror man må hoppe ut eller gå ut i røyken, sier Francke.

- Må kjenne rømningsveier og rutiner

Og episoden er ikke enestående. Fungerende avdelignsdirektør i direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap, Kari Jensen, sier mye tyder på at dette gjelder flere borettslag.

- Det blir ikke registert slike ting, men vi kan jo ha noen oppfatninger av dette. Vi tror nok det er en del som ikke har gjort hjemmeleksa si, både de som er beboere og de som er virksomhetsansvaret for borettslaget eller sameiet.

Ifølge Jensen har beoerne selv et ansvar for å lære seg hvordan de skal forholde seg til røykvarslerne, og vite hvordan de skal komme seg ut.

- De må kjenne rømningsveiene, og er det røyk i dem så er det tryggere å holde seg i leiligheten, sier hun.

- Hold jevnlig brannøvelse

Styrets oppgave på vegne av borettslaget er å organisere og holde brannøvelser. Hvor ofte brannøvelser bør holdes finnes det ingen regler for, men det bør gjøres jevnlig, mener Jensen.

- Er det mange som flytter ut og inn bør de kanskje holde flere øvelser, men er folk mer stabile er det vel ikke urimelig å si en gang i året.