Armin og Mina

Både Armin Dukic og Mina Sofie Seim ser optimistisk på overgangen fra skole til arbeidsliv. Men ungdommene sier at det trengs flere lærlingeplasser.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

– Gi oss flere lærlingeplasser!

Elevenes oppfordring til arbeidslivets ledere er klar foran årets 1. mai-markeringer.

Oppfordringen går til både offentlige og private arbeidsgivere. Den kommer fra Armin Dukic, som tar kjøretøyutdanning på linja for Teknikk og industriell produksjon, og Mina Sofie Seim, som tar helsefagutdanning. Begge går på Glemmen videregående skole i Fredrikstad, og begge har fått lærlingeplass.

Ingen av dem har noe særlig forhold til 1. mai som annet enn en fridag, og inntrykkene deres er at den oppfatningen er den vanlige i omgangskretsene deres også.

– Jeg har vært og sett på toget i byen noen ganger. Men i år jobber jeg jo 1. mai, sier Mina Sofie. Jeg har ikke hatt noe forhold til dagen tidligere.

Her er hovedarrangementene i årets 1. mai-markeringer i Østfold:

Laster kart, vennligst vent...

Data hentet fra 1. mai-programmene til LO's lokale avdelinger. De borgerlige partiene i Østfold har på NRKs spørsmål svart at de ikke kjenner til noen planlagte borgerlige markeringer i fylket 1. mai.

Praten med de to kommende lærlingene skjer omtrent samtidig med at Nav Østfold offentliggjør arbeidsmarkedstallene for april 2016. Navs statistikk for april viser at ledigheten har gått ned det siste året. Flere stillinger lyses ut. Samtidig er arbeidsledigheten i Norge nå på 4,9 prosent, eller 135.000 personer. Det er 17.000 flere enn på samme tid i fjor.

Den viktigste utfordringen

– Den viktigste utfordringen vi må løse er å bekjempe den stigende arbeidsledigheten. Arbeid og lærlingplasser til alle, må være viktigere enn skattekutt til de få.

– Har 1. mai noen betydning som en dag for politisk markering i Østfold i 2016? Er eventuelt andre arenaer viktigere?

– Slik du ser forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere i Østfold sett under ett: Hva mener du er de viktigste positive og negative trendene?

– Hva mener du er den viktigste utfordringen framover, når det gjelder arbeidsmarkedet i Østfold?

NRK Østfolds spørsmål til NHO og LO

Det sier Ulf Lervik, som er distriktssekretær i LO Østfold. NRK Østfold har sendt en liste med likelydende spørsmål knyttet til 1. mai-markeringene til Lervik og til NHO Østfolds regiondirektør Nina Solli.

Tilbake på Glemmen ser både Armin og Mina Sofie betinget optimistisk på framtiden.

– Vi har blitt utplassert hver onsdag, og jobber på bilverksted sier Armin Dukic. Er du sikret lærlingeplass er du ikke sikret jobb, men da får du i hvert fall vist deg fram.

– Jeg blir jo lærling, og har sommerjobb fra juni til september, legger Mina Sofie Seim til.

– Så etter lærlingetiden er jeg sikret en jobb, men kanskje ikke en 100% stilling. Det å jobbe og tjene penger blir jo viktigere for meg, med tanke på å ta førerkortet og andre ting.

LO: – 1. mai viktigere enn på lenge

NHOs regiondirektør Nina Solli svarer at hun avstår fra å svare på spørsmålene, fordi NHO Østfold har som tradisjon å respektere at 1. mai er arbeidernes dag.

– Vi overlater til LO å kommentere dagen, sier Solli til NRK.

Nina Solli

NHO Østfolds regiondirektør Nina Solli sier de ikke ønsker å flagge noen meninger om 1. mai.

Foto: NHO

– 1. Mai er så absolutt en viktig dag for politisk markering og muligens viktigere nå en på mange, mange år, svarer distriktssekretær Ulf Lervik i LO Østfold på NRKs spørsmål.

– Dagen er en viktig markeringsdag for å både se bakover for å lære av historien og til å se fremover. Og ikke minst så er det arbeiderbevegelsens internasjonale markeringsdag der solidariteten med mennesker i hele verden er viktig.

– Konkrete eksempler på hvorfor 1. mai nå er viktigere enn på mange år er at vi nå har flere arbeidsledige enn på over 20 år, samtidig som vi har en regjering som sitter stille i båten og fortsatt tror at å svekke arbeidernes rettigheter, samt skattekutt til de rikeste er det som hjelper.

Her i Østfold har vi også nå flere konkrete saker som har stor betydning for oss Østfoldinger. Flypassasjeravgiften ligger på finansminister Siv Jensens bord. Den andre aktuelle saken nå er jo Orklas intensjonsvedtak om å flagge ut merkevaren Idun. Dette er snakk om norske svært lønnsomme industriarbeidsplasser i Østfold.

Ulf Lervik

1. mai er i høyeste grad fremdeles en viktig kampdag for arbeidernes rettigheter, kaanskje viktigere enn på lenge. Det mener distriktssekretær Ulf Lervik i LO Østfold.

Foto: Odd Skjerdal/NRK

– I tillegg har vi mange utfordringer med sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart økonomi og med å skaffe flere læreplasser til ungdommen. Og på det internasjonale plan ser vi at arbeiderbevegelsens solidaritet er svært viktig med over 90 millioner mennesker på flukt.

Overraskende få lærlingeplasser

Det er egentlig ikke nok lærlingeplasser, mener Armin Dukic. Mina Sofie Seim er enig.

– Det er tynt over alt. På helsefag i år ble jeg egentlig overrasket over hvor få plasser de hadde å tilby i forhold til mengden elever. Bare i Fredrikstad kommune er det ti sykehjem og fire sektorer i hjemmesykepleien.

– Hvert år blir det hardere å skaffe seg plass, legger Armin til.

– I klassen er det noen som ikke har fått seg lærlingeplass enda. De må begynne å se utenfor Østfold etter plass.

LO roser samarbeidsviljen

I Østfold har vi gode tradisjoner for et godt og likeverdig partssamarbeidet både på den enkelte arbeidsplass og regionalt, svarer LO-sekretær Lervik på NRKs spørsmål.

– At arbeidsgivere og arbeidstagere respekterer hverandre og kan jobbe sammen mot felles mål er viktig å ivareta da det er grunnsteinen i den norske modellen. Mange bedrifter ivaretar og videreutvikler dette blant annet innen kompetanseutvikling, IA-arbeidet og omorganiseringer.

– Vi ser også stadig eksempler på arbeidsgivere som prøver seg. Sist nå med Expert som skulle innføre "trynetillegg" og prestasjonslønn etter amerikansk modell.