Vil trekke innsigelse

Eidsberg bør trekke en innsigelse mot kommuneplanen til Askim, mener rådmannen i Eidsberg. Forslaget la opp til en utvidelse av næringsområdet Sekkelsten noe som vil medføre tap av dyrka mark. Eidsberg varslet i fjor innsigelse mot hele planen. Nå har Askim endret den noe og Eidsberg kan trekke innsigelsen, mener rådmannen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: