Normal

Vil sette ny lærlingerekord

Østfold fylkeskommune har bestemt å videreføre ekstratilskuddet til bedrifter som tar inn lærlinger.

Håndverker

EKSTRATILSKUDD TIL LÆRLINGEBEDRIFTER. Østfold fylkeskommune vil at flest mulig søkere med ungdomsrett skal avslutte sin videregående opplæring i bedrift.

Foto: Rainer Prang / NRK

I fjor hadde Østfold fylkeskommune størst økning i landet på formidling av læreplasser. 750 læreplasser ble formidlet.

Nå håper fylkeskommunen på enda flere læreplasser ved å beholde ekstratilskuddet til bedriftene, som tar inn lærlinger.

- VI håper og tror at vi skal kunne klare å øke enda mer. Det er det som er målet vårt, og til slutt få alle som søker læreplass ut i lære, sier formidlingsansvarlig i Østfold fylkeskommune, Hans-Einar Rustøy Hansen, til nrk.no.

Les også:

Mangler plasser

Østfold fylkeskommune viderefører ordningen med ekstratilskudd på 2 000 kroner til bedrifter som tar inn søkere ved årets formidling.

Fylkeskommunen håper at tilskuddet stimulerer til økt formidlingsinnsats, slik at flest mulig søkere med ungdomsrett kan avslutte sin videregående opplæring i bedrift.

Men selv om ambisjonen er fortsatt økning i år fra i fjor, så mangler det plasser.

- Vi er 200 - 300 i minus, så vi har mye å jobbe med framover, sier Rustøy Hansen.

Per dags dato er det formidlet samme antall lærlingeplasser som i fjor, nemlig 242.

Video 13a0cca2-ee5d-47d7-ab04-b571ee197063.jpg

Motivere lærlinger

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: