Vil hjelpe dømte å bevise sin uskyld

Stortingsrepresentant for FrP, Ulf Leirstein, og privatetterforsker Finn Abrahamsen, er i Texas, USA, for å lære mer om hvordan man skal kunne hjelpe personer som mener de er uskyldig dømt.

Ulf Leirstein og Finn Abrahamsen

Ulf Leirstein (FrP) og Finn Abrahamsen på konferanse i USA.

Foto: Privat

De er der i forbindelse med konferansen til The Innocence Network. Nettverket består av organisasjoner fra hele verden som jobber frivillig med tjenester til personer som ønsker å bevise sin uskyld for forbrytelser de er dømt for.

– Det handler om rettssikkerhet og at vi har noen utfordringer i rettsstatene våre verden over, og det er veldig spennende å få gleden av å delta på dette, sier Leirstein.

Får møte uskyldig dømte

Leirstein sier at det er mye Norge kan lære av slike nettverk.

– Det viktigste er måten man jobber på. Det er ingen tvil om at vi i Norge har mennesker som har vært i fengsel og mest trolig er i fengsel i dag, som er uskyldig dømt. Og det er et problem for rettsstaten hvis man dømmer uskyldige mennesker. Det vi kan lære i denne konferansen er nettverksbygning, koblet til masse tips til hvordan man skal jobbe opp mot de sakene hvor man tror det er noen som er uskyldig satt i fengsel, sier Leirstein.

Finn Abrahamsen er tidligere politioverbetjent, og jobber nå som privatetterforsker. Det er femte året på rad han deltar på konferansen.

– Her møter vi en rekke mennesker som har vært dømt i mange fengselsår og som har sluppet ut fordi de har vært feildømte. Dette er veldig aktuelt i USA, og nettverket har spredt seg i alle statene. Når det gjelder norsk sammenheng, mener jeg, at det også i dag nok er en del uskyldig dømte mennesker, men det er vanskelig å vinne frem i mange av de sakene, mener han.

Den tidligere politimannen mener at domstolen strekker seg lenger enn før.

– Jeg mener at domstolen strekker seg lenger enn tidligere i forhold til bevisspørsmålene, altså bevisene som er i straffesaker. I mange saker har vi ikke beviser, men vi har forklaring fra offer og fra den som er tiltalt. Ofte opplever vi faktisk at offer bruker systemet på en uriktig måte for å oppnå egne fordeler. Det har vi vært borti noen eksempler på. Hvis noen har en troverdig måte å forklare seg på, så vil man komme lenger, hevder han.

Stiller strenge krav

Riksadvokat Tor-Aksel Busch, sier det er mye som skal til for at noen sitter uskyldig dømt i fengsel.

– Det er helt umulig å kommentere et så generelt utsagn. I Norge har vi strenge krav til rettssikkerheten og vi har gjenopptakelseskommisjonen som er et uavhengig organ som tar stilling til om en domfelt med rettskraftig dom skal få ny behandling av sin sak i retten. Utover det ønsker jeg ikke kommentere dette, sier han.