Vil bruke biogassbusser i Moss

Østfold fylkeskommune og Østfold kollektivtrafikk innstiller på at det er Nettbuss AS som får kontrakten på busstrafikken i Mosse-distriktet. Det betyr 40 nye biogassbusser i drift i Østfold-trafikken. Nettbuss vil bruke biogassbusser også på langrutene, ikke bare i bytrafikken. Med denne kontrakten vil store deler av kollektivtrafikken være fossilfri.