NRK Meny
Normal

Vil bedre krisehåndteringen

Fredrikstad kommune og Østfold Røde Kors har inngått en samarbeidsavtale om beredskap i krisesituasjoner.

Beredskapsavtale

Avtalen om beredskapssamarbeid ble undertegnet av Arnulf Hansen, Østfold Røde Kors (f.v.), Rudolf Ervik, distriktsleder i Østfold Røde Kors og beredskapsleder i Fredrikstad, Ole Bøklepp.

Foto: Elin Antonsen/ Østfold Røde Kors

– Vi ønsker å gjøre kommunen bedre i stand til å løse den neste hendelsen som rammer oss, sier beredskapsleder i Fredrikstad kommune, Ole Bøklepp.

Av den grunn har han og kommunen sagt ja til en samarbeidsavtale med Østfold Røde Kors om beredskap ved alvorlige hendelser.

– Røde Kors er den største og mest universale frivillige aktøren vi har, de kan bidra med mye, sier Bøklepp.

Ole Bøklepp

Ole Bøklepp, beredskapsleder i Fredrikstad kommune.

Foto: Victoria Ose/ NRK

Langt samarbeid

Fredrikstad kommune og Røde Kors har samarbeidet i lang tid, men med uavklarte spørsmål som de har tatt hensyn til før og etter hver krisesituasjon.

– Som hvilke utgifter de har krav på å få dekket og hvordan forsikringsordningen skal være, sier Bøklepp.

Med den nye avtalen slipper de å avklare dette fra gang fra gang til gang. Begge parter skal nå forholde seg til Justisdepartementets retningslinjer for redningsutgifter.

Klargjør ansvarsfordeling

Nå som den administrative delen av avtalen er på plass, skal kommunen inngå en praktisk avtale med Fredrikstad og Gressvik Røde Kors om hvem som har ansvar for hva i krisesituasjoner.

– I løpet av året håper vi å inngå en avtale som går mer på det praktiske arbeidet under en uønsket hendelse og om beredskapsarbeidet generelt, sier Bøklepp.

I dag er det nemlig ingen avklarte roller for hvem som gjør hva.

– Praksisen har vært at de lokale Røde Kors-foreningene har kontakt med sin kommune, men det har ikke vært avklart hvilken rolle vi skal ha, sier beredskapskoordinator i Østfold Røde Kors, Arnulf Hansen.

Større forutsigbarhet

Arnulf Hansen

Arnulf Hansen, beredskapskoordinator i Østfold Røde Kors.

Foto: Glenn Thomas Nilsen/ Østfold Røde Kors

Den nye avtalen vil gi begge parter større forutsigbarhet, sier Hansen.

– Ting blir mer forutsigbart, og vi får en dialog med kommunen om hvilke oppgaver de har tenkt at vi skal løse, og vi kan få presentert de oppgavene vi er i stand til å løse.

Hvilke oppgaver er det?

– Overfor kommunene er det først og fremst bistand ved evakuering og opprettelse av pårørendesenter og evakueringssenter, sier Hansen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

 • Dugnad for fugler

  I dag starter dugnaden for å rydde strender for plast før fuglene kommer.

  Oslofjordens Friluftsråd, Marinreparatørene og Kystlotteriet i samarbeid med blant andre lokale ornitologer om å rydde strendene før 15. april.

  Dugnaden er nasjonal, og målet er å rydde viktige hekkeområder før hekketiden og ferdselsforbudet inntrer.

  Strandrydding Jeløy
  Foto: Kristin Bystrøm
 • Kommunene har ansvaret

  Kommunene i Østfold har noe av ansvaret for at det er mange korridorpasienter ved Sykehuset Østfold. Det mener Tore Krogstad, klinikksjef ved kirurgisk avdeling ved sykehuset Østfold. Ansatte på to kirurgiske seksjoner har nylig sendt bekymringsmeldinger om korridorpasienter til Fylkesmannen.
  Krogstad sier at dersom de ikke hadde hatt utskrivingsklare pasienter liggende, ville det ikke vært korridorpasienter ved sykehuset.

  Korridorpasienter på Sykehuset Østfold
  Foto: Sykehuset Østfold