NRK Meny
Normal

Vedlikehold kan trekke folk til Østfoldmuseene

Nødvendig vedlikeholdsarbeid kan brukes til å trekke folk til Østfoldmuseene, mener museolog Per Magnus Finnanger Sandsmark. I landssammenheng trekker fylkets museer få folk, og besøkstallene har sunket blant annet i Sarpsborg, Eidsberg og i Fredrikstad.

St.Olavs vold Borgarsyssel Museum

St.Olavs vold på Borgarsyssel museum huset arbeiderboliger.

Foto: Tomas Berger / NRK

– Vi vet at det å demonstrere håndverk er noe av det folk er opptatt av når de er på museum, sier museolog Per Magnus Finnanger Sandsmark fra Halden.

Ved Borgarsyssel museum har besøkstallene sunket fra 14 000 i 2012 til drøyt 8000 i fjor. Museumsdirektør Gunn Mona Ekornes sier ombyggingsarbeid på administrasjonsbygget kan være en av forklaringene.

På museet i Sarpsborg er arbeiderboligen St Olavs vold stengt, fordi den har stort behov for vedlikehold. Kostnadene er beregnet til 20 millioner kroner.

Finnanger Sandsmark har jobbet på Norsk Folkemuseum i Oslo og sett hvordan nødvendig vedlikehold også kan bli til glede for publikum.

Viser håndverkere i arbeid

Per Magnus Finnanger Sandsmark, Venstre

Per Magnus Finnanger Sandsmark foreslår at museene bør vise gammelt håndverk.

Foto: NRK

– Håndverksarbeid blir gjort mye i helger og om sommeren. På den måten blir nødvendig vedlikeholdsarbeid en del av formidlingen. Da får folk se hvordan håndverk har vært tidligere for eksempel hvordan man laftet bygg. Da får man vist noe spennende som folk er opptatt av.

Ved Haldenvassdragets kanalmuseum har besøket falt fra 8.400 i 2012 til 7.200 i 2014.

Et tilbud som får folk til å komme tilbake

Finnanger Sandsmark mener museene i Østfold må lage et tilbud som gjør at fylkets egne innbyggere kommer på besøk gjentatte ganger. Han mener det er lurt å legge opp til aktiviteter som får barnefamilier til å bruke museene i helgene.

– Sjøfartsmuseet i Oslo fikk økt besøk da de begynte med et tilbud om å lage båter sammen med barna og prøve å lage båter for å se hvordan de fløt etterpå. Haldenvassdragets kanalmuseum kunne også gjort noe sånt for å trekke barn og samtidig lære dem noe viktig, mener Finnanger Sandsmark.

St.Olavs vold Borgarsyssel Museum

Det er svært store vedlikeholdsbehov på museumsbygningen St.Olavs vold på Borgarsyssel Museum.

Foto: Tomas Berger / NRK

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: