Våler kommune vil sparke rådmann

Om en uke stemmer kommunestyret i Våler over om rådmann Hans Petter Karlsen skal fratre sin stilling. I følge saksframlegget kan en etterlønnsklausul tre i kraft hvis flertall i kommunestyret stemmer for mistillit mot rådmannen. Ordfører Reidar Kaabbel ønsker ikke å kommentere saken utover å bekrefte at kommunestyret skal behandle saken i neste uke.