Usikkert rundt Vestby-overføring

Det er fortsatt usikkert når innbyggerne i Vestby kommune skal overføres til Sykehuset Østfold. Ifølge Helse Sør-Øst vil en beslutning om overføringstidspunktet bli tatt før sommeren, hvis de driftmessige forutsetningene er på plass ved Sykehuset Østfold. Det er administrerende direktør i Helse Sør-Øst som skal fatte vedtaket om når overføringen skal skje.