NRK Meny

Unger Fabrikker må betale 200.000

Bedriften har fått foretaktsstraff etter et akuttutslipp av 24,5 tonn alkylat i fjor høst.

Unger Fabrikker i Fredrikstad

Unger Fabrikker i Fredrikstad har blitt ilagt en foretaksstraff på grunn av et utslipp i 2014.

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Jan Ivar Ruud, Unger fabrikker

Administrerende direktør Jan Ivar Ruud ved Unger Fabrikker sier at de har vedtatt forelegget.

Foto: Robert André Johansen/NRK

Utslippet skjedde som følge av et brudd i en fleksibel slange som fraktet stoffet. Alkylat er en renere form for bensin uten helse- og miljøskadelige stoffer som benzen, aromater, spaltede komponenter og svovel.

Totalt var utslippet på 24,5 tonn av stoffet. Unger fabrikker er ilagt en foretaksstraff på 200.000 kroner etter hendelsen.

– Unger Fabrikker velger å vedta forelegget, sier administrerende direktør Jan Ivar Ruud i en pressemelding.

Ifølge pressemeldingen er grunnlaget for foretaksstraffen som følger; «Det var ikke iverksatt tilstrekkelig risikoreduserende tiltak for å forhindre eller oppdage utslippet tidligere.»

Har gjennomført tiltak

Etter at utslippet skjedde i september 2014 har bedriften gjennomført flere tiltak for å hindre lignende hendelser i fremtiden.

  • Det er satt opp et basseng som vil samle opp eventuelle lekkasjer
  • Det er innført mer omfattende visuell kontroll for å avdekke utslipp til Glomma
  • Det stedet hvor det oppstod lekkasje er bygget om, og det er en annen type og mer robust fleksibel slange som er benyttet

– Unger fabrikker har stor fokus på alle utslipp til ytre miljø og har de senere årene gjort en rekke tiltak for å redusere utslipp til ytre miljø samt å forhindre den type utslipp som fant sted i 2014. De tiltakene som nå er innført vil bidra sterkt til å redusere muligheten for lignende hendelser i framtiden, forteller Jan Ivar Ruud.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: