NRK Meny
Normal

Unger Fabrikker må betale 200.000

Bedriften har fått foretaktsstraff etter et akuttutslipp av 24,5 tonn alkylat i fjor høst.

Unger Fabrikker i Fredrikstad

Unger Fabrikker i Fredrikstad har blitt ilagt en foretaksstraff på grunn av et utslipp i 2014.

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

Jan Ivar Ruud, Unger fabrikker

Administrerende direktør Jan Ivar Ruud ved Unger Fabrikker sier at de har vedtatt forelegget.

Foto: Robert André Johansen/NRK

Utslippet skjedde som følge av et brudd i en fleksibel slange som fraktet stoffet. Alkylat er en renere form for bensin uten helse- og miljøskadelige stoffer som benzen, aromater, spaltede komponenter og svovel.

Totalt var utslippet på 24,5 tonn av stoffet. Unger fabrikker er ilagt en foretaksstraff på 200.000 kroner etter hendelsen.

– Unger Fabrikker velger å vedta forelegget, sier administrerende direktør Jan Ivar Ruud i en pressemelding.

Ifølge pressemeldingen er grunnlaget for foretaksstraffen som følger; «Det var ikke iverksatt tilstrekkelig risikoreduserende tiltak for å forhindre eller oppdage utslippet tidligere.»

Har gjennomført tiltak

Etter at utslippet skjedde i september 2014 har bedriften gjennomført flere tiltak for å hindre lignende hendelser i fremtiden.

  • Det er satt opp et basseng som vil samle opp eventuelle lekkasjer
  • Det er innført mer omfattende visuell kontroll for å avdekke utslipp til Glomma
  • Det stedet hvor det oppstod lekkasje er bygget om, og det er en annen type og mer robust fleksibel slange som er benyttet

– Unger fabrikker har stor fokus på alle utslipp til ytre miljø og har de senere årene gjort en rekke tiltak for å redusere utslipp til ytre miljø samt å forhindre den type utslipp som fant sted i 2014. De tiltakene som nå er innført vil bidra sterkt til å redusere muligheten for lignende hendelser i framtiden, forteller Jan Ivar Ruud.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Kjedekollisjon på Sandesundbrua

    Fire biler har kollidert på Sandesundbrua i sørgående retning. Det har ført til kødannelse i området.

  • Vil ha stasjonen et annet sted

    En ny meningsmåling viser at et flertall av de spurte i Moss mener at det er feil å legge jernbanestasjonen til havneområdet, slik bystyret og Bane Nor har bestemt. Målingen er gjort av InFact for gruppen Bedre Byutvikling Moss. Ordfører Hanne Tollerud sier at en slik meningsmåling ikke endrer noe.