Smuglerne innretter seg etter tollernes turnus

Hvert døgn står grensekontrollen på Svinesund ubemannet i flere timer. Det klarer smuglerne å utnytte.

Tollere på Svinesund

Grensekontrollen på Svinesund står ubemannet flere timer i døgnet.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Svinesund er Norges mest trafikkerte grenseovergang, likevel står grensekontrollen ubemannet flere timer i døgnet.

De siste årene har trafikken bare økt, uten at bemanningen i tollregionen har gått opp. Det forteller lederen i Øst-Norge Tollerforening John Søberg;

– Vi ser jo at smuglerne innretter seg etter våre turnuser. Vi blir jo spanet på og hvis vi endrer en turnus så ser vi at vi med en gang tar beslag. Så de utnytter hullene helt bevisst.

At tollkontrollen på Svinesund da er stengt flere timer i døgnet, hvilke konsekvenser får det?

– De konsekvensen det får er at flere smuglervarer slipper over grensa, forteller Søberg.

Mangler et par vaktlag

John Søberg, Hamar tollkontor

Leder i Øst-Norge Tollerforening John Søberg etterlyser døgnbemanning ved tollstasjonene.

Foto: Kurt Johan Sivertsen / NRK

Hvor lenge grensekontrollen er stengt hvert døgn varierer, og hverken tollerforbundet eller Tollregion Øst-Norge vil gå i detaljer. Men Søberg kan fortelle at det varierer;

– Vi endrer turnusen hele tiden for å være så uforutsigbare som mulig. Det er ikke slik at vi har spesielle stengte tidspunkter, men vi mangler nok et par vaktlag for å være til stede til alle døgnets tider.

Har den økte trafikken over Svinesund ført til økt bemanning?

– Nei, dessverre har ikke bemanningen gått opp, snarere tvert imot. Vi har færre ansatte nå en vi hadde for et par år siden.

– Vi tillitsvalgte har jobbet lenge for en døgnbemanning i kontrollen som et minimum ved Svinesund. Det mener vi at vi har et behov for å kunne være til stede i alle fall en plass i regionen, forteller Søberg.

Har flyttet ressurser fra grensekontrollen

Regiondirektøren i Tollregion Øst -Norge, Øystein Haraldsen, bekrefter at bemanningen nå er mindre i grensekontrollen, og sier årsaken ligger i den økte trailertrafikken inn til Norge;

– Trailertrafikken øker med godt over fem prosent i året og det gjør at vi bruker mer ressurser på å avvikle den trafikken.

– Det er litt problematisk at vi må ta ressursene fra kontrollvirksomhet, men vi forsøker da å organisere og sette sammen kontrollgrupper slik at vi dekker mest mulig av døgnet og flest mulig steder i Tollregionen.

Les også:

Et bevisst valg å la kontrollen stå ubemannet

Hva tenker du om at grenseovergangen står ubemannet flere timer i døgnet?

– Det er et valg vi gjør. Vi kan bemanne grensekontrollen på Svinesund 24 timer i døgnet og 365 dager i året. Men vi bruker en risikovurdering og har funnet at vi i stedet bruker ressurser også på de andre veiene rundt i Østfold.

– Vi har tross alt over 50 mil grense mot Sverige og vi har 38 kjørbare grenseveier. Derfor prøver å være mobile så mye som mulig, og vil da ikke være til stede døgnet rundt og hele tiden på ett sted. Men vi har alltid folk på jobb et sted i regionen.

Tollregion Øst-Norge bemanner nå opp med sju stillinger. Ifølge regiondirektøren vil det ta noe tid før disse har den kompetansen som skal til for å utføre grensekontroll på en tilfredsstillende måte.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Telenor sliter på Aspedammen

    Telenor innrømmer at de har problemer med å få reparerte bruddet på telefonlinjene til Aspedammen i Halden kommune. Telenor må ha sikkerhetsmannskaper på plass, ettersom arbeidene skal skje ved jernbanelinja. Det er dette som tar tid, ifølge kommunikasjonssjef Anders Krokan i Telenor.

  • Erstatningssak om Hankø-hytter

    Selskapet Hankø Utvikling og staten møtes nå i retten i en erstatningssak. Det er utbyggeren som krever erstatning for at byggeprosjektet med utleiehytter i Hankøsundet ble forsinket som følge av at Fylkesmannen i 2017 nektet igangsettelse, skriver Dagens Næringsliv.