NRK Meny
Normal

Truet til å smugle av ukjente menn

Retten har frikjent en latvisk trailersjåfør som ble tatt med 2400 liter alkohol på grensa. – Dette er uvanlig, sier mannens forsvarer.

Ølbeslag på Ørje

BESLAG: 2376 liter øl ble funnet på lastebilen som ble stoppet på Ørje i desember. Føreren er dømt til å betale 800 kroner for noen sigaretter som også var i bilen, men er frikjent for ølbeslaget.

Foto: tolletaten

Hans Christian Nygaard Wang

FORNØYD: Advokat Hans Christian Nygaard Wang forsvarte mannen som nå er frikjent for ølsmugling.

Foto: NRK

– Han forklarer det som en mafia som står bak. Det er ikke uvanlig at trusler blir et tema i smuglersaker, men det er mer uvanlig at det blir lagt så mye vekt på dette, sier advokat Hans Christian Nygaard Wang.

Det var uka før jul i fjor at den latviske trailersjåføren han har vært forsvarer for ble tatt av tollerne på Ørje med nesten 2400 liter alkohol i lastebilen.

Da mannen forklarte seg i tingretten i Halden, var det imidlertid en dramatisk historie som kom frem.

Oppsøkt og truet

I dagene før han ble stoppet på grensen, hadde nemlig både mannen og hans sjef blitt oppsøkt av uidentifiserte personer mens han var i Sverige. En av mennene skal ifølge mannens forklaring ha dukket opp i baksetet på mannen bil, dratt frem en kniv og holdt mot mannens hals.

Da latvieren i 50-åra få dager senere kjørte over grensa, var flere paller med alkohol plassert i lasten i tillegg til de andre varene han fraktet.

Dette er blitt et betydelig problem ved grensene. Bare på Ørje var det 22 ølbeslag fra lastebiler eller store vogntog i 2016. Mange av disse legger skylden på bakmenn, forteller politiadvokat Anders Wiig.

– Vi kommer stadig borti at dette er en del av forklaringen. Det er aldri grunn frifinnende, men det kan forekomme at det er formildende for straffen, sier Wiig.

Han har foreløpig ikke tatt stilling til om dommen skal ankes.

Ble trodd

I denne saken har tingretten lagt stor vekt på forklaringen til mannen, og også funnet andre bevis som underbygger hans forklaring.

I retten var det dessuten et tema om mannen hadde til hensikt å ta med seg alkoholen over grensa, eller om han planla å melde fra til tollerne om alkoholen han hadde med seg.

Retten finner det ikke bevist at han hadde planer om å ta med seg alkoholen til Norge.

– Det er første gang jeg har opplevd at dette har ført til en frifinnelse. Det har vært saker også tidligere der det er lagt vekt på at man er blitt truet. Men i de fleste saker mener retten at man har mulighet til å kontakte politiet før man kommer til grensa, sier Nygaard Wang.

Det er ikke kjent hvem mennene som truet den latviske sjåføren er, eller hvilken nasjonalitet de har. Jakten på bakmenn av denne typen er svært krevende, mener politiet.

– I visse tilfeller er det mulig. Men de er ofte godt organisert, og kurerene blir godt opplært. Skal du avdekke dette, så må det være internasjonalt samarbeid, sier Wiig.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Ulv i Mosseområdet

    Ulven som ble observert i Rygge på fredag, kan ha beveget seg lenger inn i Mosseområdet. Ida Glemminge, rovviltansvarlig i Statens Naturoppsyn i Østfold, sier de har fått inn en ubekreftet rapport om at en ulv har blitt sett på Nore gård i Moss.

  • Brannvesenet minner om brannforbud

    Det har vært skogbrann flere steder i landet i dag. Brannsjefene i Østfold har lagt ned totalforbud mot åpen ild, og brudd på forbudet kan medføre straffeansvar.

    Laster Twitter-innhold