NRK Meny
Normal

Truer med å frata Peterson lisensen

Avdekket 17 mangler og avvik i ny rapport.

M. Peterson & Søn AS i Moss
Foto: Heiko Junge / Scanpix

Statens Jernbanetilsyn har en ny rapport avdekket 17 vesentlige mangler og avvik i Peterson Rail sin virksomhet.

Peterson Rail er Peterson AS sitt eget togselskap, som transporterer råvarer til seg selv i Moss og Borregaard Industrier i Sarpsborg.

I tilsynsrapporten står det blant annet selskapet ikke har rapportert inn alvorlige ulykker, og mangler oversikt over om arbeidsoppgaver med betydning for sikkerheten blir utført av personell som har fått den opplæring som kreves.

– Det er så klare og alvorlige brudd i forhold til kravene i forskriftene at vi vil trekke tilbake sertifikatet, altså den tillatelsen de har til å kjøre tog, hvis de ikke retter på dette, sier direktør i Statens jernbanetilsyn, Erik Ø. Johnsen.

Peterson Rail har fått frist frem til 15.august på å rette feilene.

Nytt selskap

– Det er aldri hyggelig å få en slik rapport. Vi er et relativt nytt selskap, og vi har sett på hva andre selskaper har fått av pålegg i slike rapporter, så dette er vel ganske normalt, sier sjef for Peterson Rail, Jørn Lindberget.

Men sjefen har sammen med sin sikkerhetsgruppe i selskapet jobbet litt ekstra i sommer for å rette opp i alle feilene som ble avslørt da Jernbanetilsynet var på besøk i april.

– Vi har gått igjennom hvert enkelt punkt og rettet opp de svakene som vi har hatt i systemet. Samtidig har vi tatt inn ekstern kompetanse som har kontrollert at vi har følger de kravene som vi er pålagt, sier Lindberget.

Tømmer faller av vogner

Hver dag blir det fraktet betydelig menger med tømmer på Østlandet, blant annet på Østfold- og Kongsvingerbanen.

Banesjef hos Jernbaneverket har ikke lest tilsynsrapporten, men frykter at det kan skje alvorlige ulykker hvis ikke forholdene blir bedre.

– Det skjer fra tid til annen at tømmer faller av godstog. Det er et sikkerhetsproblem for Jernbaneverket.

– Sikker lasting av tømmervogner er blitt tatt opp med alle selskapene som kjører tømmertog, sier banesjef for Østfold- og Kongsvingerbanen, Per Hermann Sørlie.

Hver år skjer det 4 til 5 hendelser hvor tømmer faller av vogner på Østfold- og Kongsvingerbanen, anslår banesjefen.

Alvor

Med denne rapporten er det alvor på gang for Peterson sitt eget togselskap.

Lindberget sier de nå har rettet opp i de 17 avvikene som ble avslørt, og er ikke bekymret for at de vil miste lisensen.

– Vi tror ikke vi mister lisensen, men hvis vi gjør det så må vi bare se på hva som kan være årsaken og rette opp det som fort som mulig.

– Men vi tror ikke det er en problemstilling, sier sjef for Peterson Rail, Jørn Lindberget.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se NRK Østfolds TV-sending 22:55!

  • Nytt slagord for Fredrikstad

    Bystyret i Fredrikstad har i kveld vedtatt at det nye mottoet, eller visjonen for byen, er "Fredrikstad - den lille verdensbyen". Dette erstatter det gamle slagordet «Byen der det årnær sæ for alle – gjennom kunnskap, kultur og klima».