NRK Meny

Tror på Rygge, men trenger støtte

De tillitsvalgte ved Rygge flystasjon ser optimistisk på framtiden, men etterlyser mer støtte fra aktører i lokalsamfunnet omkring flystasjonen.

Per Ivar Fjeldahl

– Vi har hele tiden ment at Rygge har en rolle i det strategiske bildet for Forsvaret, sier Per Ivar Fjeldahl, tillitsvalgt i Befalets Fellesorganisasjon ved Rygge flystasjon.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

– Vi tillitsvalgte har jo prøvd veldig lenge nå å få dratt med politikere og andre krefter her rundt i distriktet, og det virker som om regionen våkner nå og prøver å jobbe for å beholde Rygge, sier Per Ivar Fjeldahl, tillitsvalgt i Befalets Fellesorganisasjon ved flystasjonen.

Ordføreren utfordrer flere

– De har nok delvis rett i det, sier ordfører Anne-Lise Skartlien i Rygge (A).

Inger-Lise Skartlien

Rygge har ingen tradisjon for å stå på kravene på Stortinget slik andre forsvarskommuner har, mener ordfører Inger-Lise Skartlien (A).

Foto: Bjørn Ruud / NRK

– Vi har ikke noen sterkt tradisjon i Østfold for virkelig å engasjere oss. Forsvarskommuner andre steder i landet har nok vært flinkere til å fortelle sine stortingspolitikere hva man vil, og hva man ønsker og krever.

– Men jeg føler at vi har blitt bedre. Vi har et godt samarbeid med de tillitsvalgte på flybasen i Rygge. Men kanskje burde også andre enn ordførere og kommunestyrerepresentanter engasjere seg?

– Hvem?

– Næringslivet, velforeninger, idrettslag. Folk som har nytt godt av samarbeidet med Forsvaret i Rygge.

Ny sikkerhetspolitikk

Fjeldahl har sett en kraftig endring i forsvarsledelsens syn på Rygge i løpet av bare det siste året. Mye på grunn av det som oppfattes som det nye sikkerhetspolitiske bildet av Europa.

– Vi har hele tiden ment at Rygge har en rolle i det strategiske bildet for Forsvaret, så vi kunne ikke skjønne at de skulle legge ned en operativ flystasjon, fortsetter Fjeldahl.

I fjor var signalene at 350 av 500 arbeidsplasser skulle flyttes vekk fra Rygge. Nå ligger det heller an til at det i framtiden blir 600 arbeidsplasser.

Må spare penger

Christian Øverli

Luftforsvaret må spare på driften for å ha råd til å ta i bruk nye fly og helikoptre, sier Christian Øverli, stabssjef for 139 luftving.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

– For Luftforsvaret er det viktig å gjøre klart for å ta imot F-35, de nye kampflyene. 139. luftving har NH90 nye kystvakthelikopter og vi får nye redningshelikoptre som skal erstatte Sea King. Så vi er avhengig av å få redusert driftskostnadene, sier Christian Øverli, stabssjef for 139 luftving, som Rygge er en del av.

Forsvarssjefens fagmilitære råd skal tas over av det sivile samfunnet og politikerne på Stortinget avgjør saken neste sommer.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Sa nei til ulvejakt i Østfold

    Det blir ingen ordinær ulvejakt i Østfold i vinter. Det har Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus vedtatt i dagens møte. Men det skal felles 12 ulver utenfor ulvesonen i Akershus og Hedmark kommende vinter. Møtet fortsetter utover ettermiddagen, og skal blant annet avgjøre hva som skal skje med de 16 ulvene i Julussa- og Osdalsflokken i Hedmark.

    Ulv