Tok bekymringsmeldinger på alvor

Sykehuset Østfold har tatt bekymringsmeldingene fra de ansatte på alvor. Det konkludere Fylkesmannen, som åpnet tilsynssak etter tre bekymringsmeldinger.

Meldingen omhandlet forhold på hjerteavdelingen, gastrokirurgisk seksjon og ortopedisk avdeling. I svaret til sykehuset skriver Fylkesmannen at de anser at sykehusledelsen har tatt bekymringsmeldingene på alvor og iverksatt en rekke relevante tiltak. Tilsynssaken i hjerteavdelingen, vil bli avsluttet separat.

Sykehuset Østfold, Kalnes
Foto: Heidi Gomnæs / NRK