Svensk politi skjerper kontrollen

Svensk politi skal skjerpe kontrollen med utenlandske transportfirmaer som kjører på svenske veier. Trafikpolisen får 25 millioner kroner i året i fire år framover øremerket til kontroller av utenlandske lastebiler, melder Sveriges Radio Väst. EU-reglene tillater ikke at utenlandske lastebiler er i Sverige i mer enn sju dager om gangen, og de får maksimalt utføre tre ulike transporter innenlands. Det er regler som ikke alltid blir respektert.