NRK Meny
Normal

Smuglere får mildest straff i Norge

For å smugle nesten 100 kilo khat, må man sitte 45 dager i fengsel i Norge. I Sverige er tilsvarende straff 365 dager i fengsel.

Beslag 1. halvår 2008: Khat

Khat er kulturelt viktig i enkelte kulturer. Flere land i Europa har legalisert det narkotiske stoffet. Norsk lov kan bli strammet inn på samme måte som i Sverige.

Foto: Tollvesenet

Lovverket kan bli endret etter at smugler flyktet over grensen da tollerne tok ham i Sverige.

Smugleren visste nemlig at straffen for khat-smugling er mildere i Norge.

- Visste ikke om straffeforskjell

Da svenske tollere vinket ham inn til kontroll like før jul, flyktet han derfor over grensen fordi han hadde 96 kilo khat i bilen.

I politiavhør hos Halden-politiet forklarte mannen at det høye straffenivået i Sverige hadde fått ham til å stikke over til Norge.

Nå kan straffen for smugling av det narkotiske stoffet khat bli strengere, forklarer førstestatsadvokat Kjerstin Kvande hos Riksadvokaten.

- Vi ble først nylig gjort oppmerksom på at det var en forskjell på straffenivået hos oss og i Sverige når det gjelder khat. Da er det naturlig for oss å gå gjennom regelverket og se om det er noe som krever endring, sier hun.

Internasjonal uenighet om khat

I Norge brukes ofte argumentet at khat i en del afrikanske land, spesielt i Somailia, er viktig kulturelt sett.

Politiadvokat Ole Richard Holm Olsen i Halden har fulgt forskjellen på straffenivået over en viss tid, og ifølge han var det blant annet Somalsk forening som fikk skjerpet straffenivået i Sverige.

- Det er stor internasjonal uenighet om dette teamet. I Storbritannia er khat legalt, og det er et så vidt jeg vet også i Nederland. I Frankrike vurderer de å legalisere khat mens Sverige har gått motsatt vei og innført strengere straff, forklarer han.

Straffen for å smugle nesten 100 kilo khat er omlag 45 dagers fengsel i Norge.

Överåklagare Nils Rekke i Sverige kan fortelle at mannen ville fått en helt annen straff i nabolandet.

- Ifølge dagens praksis hadde han fått cirka 1 års fengsel, forklarer han.

Vil gjøre som i Sverige

Halden-politiet har sendt flere eksempler på denne straffeforskjellen til riksadvokaten.

Nå starter en omfattende prosess hos riksadvokaten, ifølge Kvande hos riksadvokaten.

- Vi vil sende det på høring rundt til statsadvokatene i landet, og det vil være naturlig for oss å ta kontakt med svensk påtalemyndighet for å høre nærmere hva de la til grunn da de strammet inn straffeutmålingen, sier hun.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: