Slo hjerteoperert far

Sønnen er rusmisbruker og i tingretten dømt til å fullføre avrusning og behandling.

Fredrikstad tingrett

Fredrikstad tingrett ga 25-åringen en betinget dom på det vilkår at han gjennomfører avrusing og behandling for sitt rusmisbruk.

Foto: Stephan Reis / NRK

Den 25 år gamle mannen er i Fredrikstad tingrett funnet skyldig i å ha slått sin far i juli i år, bare en uke etter at faren hadde blitt hjerteoperert.

Dømt for legemsfornærmelse

En krangel mellom far og sønn førte til håndgemeng mellom de to.

Tiltalen gikk ut på at mannen hadde slått faren med knyttet neve en rekke ganger over hele kroppen, men det fantes ingen vitner til dette, og retten fant det ikke bevist at faren var blitt skadet.

Derfor ble 25-åringen dømt for legemsfornærmelse og ikke legemsbeskadigelse.

Han ble også dømt for å ha dyttet og sparket sin tidligere samboer, samt for å ha stjålet sin farmors veske, som inneholdt nøkler, lommebok, bankkort og briller.

Han er domfelt for legemsfornærmelse flere ganger tidligere.

Må gjennomføre avrusning og behandling

Det fremkom i retten at mannen er rusmisbruker og at han tar heroin tre ganger om dagen.

Et avrusnings- og behandlingsopphold på sykehus har vært planlagt for ham, og mannen har forklart at han er sterkt motivert for behandlingen fordi han er sliten og lei av fengselsopphold.

Tingretten dømte ham derfor til 120 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år og på det klare vilkår at han gjennomfører sykehusbehandlingen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Kjørte ruset i 130 kilometer timen

    En 46 år gammel mann kjørte motorsykkel i amfetaminrus i 130 kilomter i timen. Kjøringen fant sted på E6 i Ski i midten av september. Fartsgrensen på stedet er 110. Fredrikstad tingrett har gitt 46 åringen en betinget dom på fengsel i 30 dager. Mannen må betale en bot på 10.000 kroner, og han mister førerkortet for en periode på 15 måneder.

  • – Rammer matproduksjonen vår

    – Regjeringas landbruksmelding vil få store konsekvenser for Østfold over tid og rammer matproduksjonen i distriktet kraftig, det mener leder i Østfold Bondelag, Martha Mjølnerød. Landsbruksmeldinga, som ble lagt fram i dag, legger rammer for framtida. Blant annet ønsker Regjeringa å fjerne målet for økologisk matproduksjon, de vil ha mer konkurranse, større gårdsenheter og kutte i melkekvotene. Landbruksmelding skal vedtas av Stortinget.