Slipper å betale for undersøkelser

Miljødirektoratet mener Jarle Støver ikke skal betale for undersøkelsene av avfallet på tomten hans likevel.

Jarle Støver

Senere i desember blir det klart om forurensingen på Støvers eiendom sprer seg videre, og en omfattende opprydding må til.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Etter flere års strid om hvem som har ansvaret for avfallet som er deponert på Jarle Støvers eiendom Bodalsåsen i Rakkestad, kom Miljødirektoratet først til at det var Støvers ansvar å sørge for at en undersøkelse av mulig forurensing og avrenning fra tomten hans ble foretatt. Direktoratet mente at det offentlige burde dekke 85 prosent av kostnadene.

Det offentlige tar hele regningen

Støver klagde, og nå kan seniorrådgiver Thomas Hartnik fortelle at myndighetene skal betale hele undersøkelsen. Den er allerede foretatt av Asplan Viak, og resultatet venter å være klart med det første.

Thomas Hartnik

Jarle Støvers økonomiske situasjon, samt det faktum at han kjøpte Bodalsåsen uten å vite om de omfattende mengdene med avfall som var deponert der, er momenter som fører til at det offentlige tar regningen for undersøkelsen av forurensing, sier Thomas Hartnik i Miljødirektoratet.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Vi har avgjort at vi dekker 100 prosent av kostnadene knyttet til undersøkelsen av forurensingen på eiendommen. Støver har lagt fram dokumentasjon av sin økonomiske situasjon, utdyper Hartnik.

– Legger dette føringer på hva som skjer med regningen for en eventuell opprydding?

– Det kan være slik. Vi må nok gå en ny runde og se om ting har endret seg. Skulle det være nødvendig å gjennomføre tiltak, så må vi se om det offentlige skal dekke dette. Da blir det også et spørsmål om det er det offentlige som skal gjennomføre tiltakene, eller om Støver gjør det og får dekket det i etterkant, svarer Hartnik.

– Da er vi litt videre i saken, sier Jarle Støver.

– De kan ikke regne med at en privatperson kan stille opp med flere hundre tusen kroner til slike undersøkelser. Det ingen vanlige arbeidstakere som har midler til det.