NRK Meny
Normal

Skal lære elevene folkeskikk på skolen

Elevene i Askimskolen skal ha folkeskikk på timeplanen for å forhindre uro i skoletimene.

Virksomhetsleder i Askimskolen, Frank Westby

– Det er ikke sånn at du blir født med gode sosiale ferdigheter, mener virksomhetsleder i Askimskolen, Frank Westby.

Foto: Jon Gimmingsrud

Uro og mangel på konsentrasjon fra elevene i klasserommet, er en utfordring for mange lærere. Askimskolen vil nå sette sosiale ferdigheter, eller folkeskikk, på undervisningsplanen.

– Det er ikke sånn at du blir født med gode sosiale ferdigheter, for eksempel det å kunne lytte, være oppmerksom og vente på tur. Skolen skal og må ta ansvar for at elevene lærer dette, sier virksomhetsleder i Askimskolen, Frank Westby.

– Det er mindre struktur

Westby står bak innføringen av samarbeidslæring i grunnskolen i Askim. Metoden er hentet fra Ontario i Canada, hvor 17 lærere fra Askim har blitt kurset.

Spørsmålet blir om det er skolen som må ta på seg ansvaret for å lære elevene folkeskikk.

Tidligere ble det kanskje sett på som en selvfølge at dette var noe elevene hadde meg seg hjemmefra?

– Ja, det var det. Det har skjedd store endringer hvis man sammenligner med noen tiår tilbake i tid. Det har med samfunnsutviklingen å gjøre. Omtrent halvparten av ekteskapene ender i skilsmisse og det er mindre struktur, mener virksomhetslederen.

En vanskelig jobb for læreren

Tillitsvalgt i Utdanningsforbundet, Cathrine Aasgaard Eide, forteller at det er stadig flere barn som har behov for særskilt undervisning, og lærere får ofte en vanskelig jobb.

– Som lærer har du både ansvaret for den faglige læringen, og du ska jobbe med klassemiljøet. Undervisningen kan være vanskelig å få til når det er uro i klassen, sier Aasgaard Eide.

Hun poengterer at det hele tiden har vært et samarbeid mellom hjem og skole om elevenes folkeskikk.

– Elevene skal ut i et samfunn og da er det viktig at de har sosiale ferdigheter på plass.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Frykter millionsprekk på skole

    Varaordfører Alf Ulven i Aremark er kritisk til at rehabiliteringen av en skole kan komme til å koste seks millioner kroner mer enn budsjettert. Overfor HA er han kritisk til at utbetalingene skal ha skjedd uten at sprekken er behandlet politisk.

  • Se Østfold-nyhetene 20.55

    Renee Nilsen gir deg siste nytt fra distriktet.