Rovviltgjerder redder sauen fra ulv

Tallet på sauer som er tatt av ulv i Østfold har gått ned de siste årene. Rovviltgjerder får æren.

Rovviltgjerde

Rundt 20 Østfoldbønder i året får støtte til å sette opp rovviltgjerder.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

Morten Svenneby

Sauebonde Morten Svenneby har gode erfaringer med rovviltgjerdene.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

Fylkesmannen har de siste årene gitt millioner i støtte til bønder som ønsker å sette opp rovviltgjerder, målet er å verne både sauen og rovviltet.

Sauebonde Morten Svenneby i Eidsberg er en av bøndene som har fått støtte, og har nylig gjerdet inn et beiteområde på 42 mål.

– Vi satt opp den ene delen på nordsiden i fjor sommer, og den andre delen ble satt opp denne sommeren, sier han.

Rovviltgjerdene skal holde sauen inne, og ulv og gaupe ute. Erfaringen med gjerdene er så langt god.

– Vi har ikke hatt noen tap, så tilsynelatende virker gjerdet bra, sier Svenneby.

Pulser på 6–8000 volt

Åsmund Fjellbakk, viltforvalter

Viltforvalter Åsmund Fjellbakk sier at sauetapet i Østfold har gått ned.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

Hvert år får rundt 20 sauebønder i Østfold støtte til å sette opp elektriske gjerder. Bøndene får 70 prosent av kostnadene dekket av Fylkesmannen.

Gjerdene gir et kort og hardt – men ufarlig – elektrisk støt.

– Vi har en høy spenning i gjerdet. Det er snakk om 6–8000 volt i pulser som kommer hvert sekund, sier Leif Larsen i Østfold Kutips og Gjerdeforretning.

Viltforvalteren hos Fylkesmannen, Åsmund Fjellbakk, mener støtteordningen har gitt færre sauetap – og dermed dempet rovdyrkonflikten.

– Erfaringene er generelt gode. Selv om gjerdene er en stor jobb for dem som setter dem opp, så virker det. Det er mindre tap på de beitene som har slike gjerder, enn på andre beiter.

Så sauetapet har gått ned i Østfold?

– Ja, det har faktisk det.