NRK Meny
Normal

Når ikke returmål

De kontrollerer grenseoverganger, arbeidsplasser og bopeler for å finne de uten lovlig opphold i landet, men sliter med å nå antall uttransporteringer som er satt som mål.

Politiaksjon i Moss

UTLENDINGSSEKSJONEN har så langt i år sendt ut 427 personer

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Personer som oppholder seg ulovlig i Norge skal raskere ut, det er beskjeden fra regjeringen.

Den har satt som mål at 7800 personer sendes ut av landet med tvang i 2015. Østfold politidistrikt som preges av mye grensekriminalitet har fått som måltall 580 utvisninger.

Leder av utlendingsseksjonen ved Østfold politidistrikt, Merete Beck, forteller at den store flyktningstrømmen gjør det vanskelig å nå måltallet.

Merete Beck, Utlendingsseksjonen

Merete Beck, leder for Utlendingsseksjonen, Østfold politidistrikt

Foto: Heidi Gomnæs

Vi gikk en høst i møte hvor det meste har handlet om flyktningestrømmen.

Merete Beck, leder for Utlendingsseksjonen

– Årets måltall vil ikke nås, men jeg mener vi har fått til veldig mye. Per i dag har vi en måloppnåelse på over 70 prosent og det til tross for en hektisk høst hvor nesten alt har handlet om flyktningstrømmen.

Daglige kontroller

Utlendingsseksjonen ved Østfold politidistrikt foretar daglig grense- og territorialkontroller.

En dag kan innebære at de står på Svinesund sammen med Tollvesenet, har kontroller på arbeidsplasser eller boligadresser hvor politiet har informasjon om at det kan oppholde seg utlendinger uten lovlig opphold.

– Dersom vi avdekker noen som oppholder seg ulovlig i Norge så vil de bli innbrakt til vår arrest, det vil bli opprettet saker på dem og så jobber vi mot en retur.

Mange av dem som utvises er straffedømte

Østfold politidistrikt opprettet utvisningssak eller bortvisningssak på 610 personer så langt i år. 427 av disse er uttransportert. Merete Beck forteller at politidistriktet har flest returer til landene Polen, Nigeria og Albania.

– Veldig mange av de vi returnerer er straffedømte. Vi er et distrikt med mye grensekryssende kriminalitet, og vi har mange saker knyttet til grenseovergangen.

Ikke ute etter asylsøkere

Den store strømmen av asylsøkere til Norge har krevd en betydelig innsats fra Østfold politidistrikt, men lederen for Utlendingsseksjonen forteller at det ikke er en sammenheng mellom returmål og flyktningstrømmen.

– Det er viktig å påpeke at vi ikke er ute etter asylsøkere når vi utfører territorialkontroll, men derimot illegal innvandring. Flyktningstrømmen har jo medført en del ekstraarbeid i forhold til logistikk og transport knyttet opp mot asylsøkere.

– Utover det prøver vi å jobbe som tidligere med å ha kunnskapsretta og målretta kontroll på territoriet for å avdekke illegal innvandring til Østfold.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Full jubel på tribunen

    De rundt 30 sarpingene på hjemmebanen til HNK Rijeka feiret ellevilt etter at laget deres vant.

    Sarpinger på kamp
    Foto: Sebastian Nordli/NRK
  • Se nyhetene fra Østfold 23:11

    Martin Tangen-Schmidt gir deg nyhetene fra Østfold klokka 22:55.