Normal

Plantene som truer naturen

- Kjempebjørnekjeksen og tromsøpalmen sprer seg så fort i Norge at den er en trussel mot både natur og helse. Det mener Direktoratet for naturforvaltning.

Kjempebjørnekjeks
Foto: Aune forlag / Scanpix

Både kjempebjørnekjeksen og tromsøpalmen ser ut som en gigantisk hundekjeks.

De kan bli fem meter høye med en diameter på stengelen på 10 cm og produsere opptil 100.000 frø i løpet av en sesong.

Blemmer og sår

Først og fremst gjør plantene stor skade på naturen, men de er også farlige for oss mennesker sier rådgiver i Direktoratet for naturforvaltning, Heidi Hansen.

- Den har en saft i seg som ødelegger de fotobeskyttende stoffene i huden. Får man sollys på seg etter å ha fått denne saften på seg kan man få blemmer og sår, og også varige pigmentforandringer.

Verst for naturen

Tromsøpalmen er godt etablert i Nord-Norge og sprer seg nå i trøndelagsfylkene.

Kjempebjørnekjeksen er innført som en prydplante, men har spredt seg i naturen, og er nå svært utbredt i Oslo, Akershus og Østfold.

Den kommer opprinelig fra Kaukasus, men er trolig importert til landet som en hageplante via England i mellomkrigstida.

Og planten som er skadelig for oss mennesker er direkte dødelig for den naturen vi ønsker å ta vare på.

- Den har store blader som skygger ut all vegetasjon som står under seg. Når den forekommer i store tettheter langs vassdragene, så fortrenger den de naturlige plantene som binder jorda. Det fører til en økt erosjon.

- I tillegg er den såpass giftig at innsekter skyr unna. Det fører igjen til at fisker og andre dyr som lever av insektene får mindra mat, sier Hansen.

Tøff å bli kvitt

Det er i hovedsak to måter å bekjempe kjempebjørnekjeks på, begge må gjentas i minst fem år til alle frø har spiret.

Enten må man grave opp samtlige planter, eller man må sprøyte ned områder som er infisert.

- Vi vil bli kvitt disse plantene. Neste år skal det settes opp en liste over planter vi vil fjerne fra norsk flora. Og disse havner garantert på denne lista, sier Hansen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: