Plantene som truer naturen

- Kjempebjørnekjeksen og tromsøpalmen sprer seg så fort i Norge at den er en trussel mot både natur og helse. Det mener Direktoratet for naturforvaltning.

Kjempebjørnekjeks
Foto: Aune forlag / Scanpix

Både kjempebjørnekjeksen og tromsøpalmen ser ut som en gigantisk hundekjeks.

De kan bli fem meter høye med en diameter på stengelen på 10 cm og produsere opptil 100.000 frø i løpet av en sesong.

Blemmer og sår

Først og fremst gjør plantene stor skade på naturen, men de er også farlige for oss mennesker sier rådgiver i Direktoratet for naturforvaltning, Heidi Hansen.

- Den har en saft i seg som ødelegger de fotobeskyttende stoffene i huden. Får man sollys på seg etter å ha fått denne saften på seg kan man få blemmer og sår, og også varige pigmentforandringer.

Verst for naturen

Tromsøpalmen er godt etablert i Nord-Norge og sprer seg nå i trøndelagsfylkene.

Kjempebjørnekjeksen er innført som en prydplante, men har spredt seg i naturen, og er nå svært utbredt i Oslo, Akershus og Østfold.

Den kommer opprinelig fra Kaukasus, men er trolig importert til landet som en hageplante via England i mellomkrigstida.

Og planten som er skadelig for oss mennesker er direkte dødelig for den naturen vi ønsker å ta vare på.

- Den har store blader som skygger ut all vegetasjon som står under seg. Når den forekommer i store tettheter langs vassdragene, så fortrenger den de naturlige plantene som binder jorda. Det fører til en økt erosjon.

- I tillegg er den såpass giftig at innsekter skyr unna. Det fører igjen til at fisker og andre dyr som lever av insektene får mindra mat, sier Hansen.

Tøff å bli kvitt

Det er i hovedsak to måter å bekjempe kjempebjørnekjeks på, begge må gjentas i minst fem år til alle frø har spiret.

Enten må man grave opp samtlige planter, eller man må sprøyte ned områder som er infisert.

- Vi vil bli kvitt disse plantene. Neste år skal det settes opp en liste over planter vi vil fjerne fra norsk flora. Og disse havner garantert på denne lista, sier Hansen.