Oppklarte færre forbrytelser

Politiet nådde ikke målet om å oppklare 40 prosent av forbrytelsene i fjor. - Overtidsnekten i politiet er noe av årsaken, sier politimesteren.

Politimester Otto Stærk

Politimester Otto Stærk mener overtidsnekten er noe av årsaken til at politiet ikke nådde sine mål i 2009.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Østfold politidistrikt hadde som mål å oppklare 40 prosent av sakene i 2009, mens resulatet ble 39,3.

- Det er relativt bra i forhold til målet om 40, men jeg skulle gjerne sett at vi nådde helt opp, sier politimester i Østfold, Otto Stærk.

- En naturlig årsak

Politimesteren mener overtidsnekten i politiet er noe av årsaken til resultatet.

- Vi er en operativ virksomhet og kan ikke forhåndsplanlegge alt. Derfor er vi helt avhengig av å bruke folk på overtid. Når da politifolk ønsker å skjerme fritiden sin, får vi problemer med å dekke opp det behovet - og det er helt naturlig at det slår ut på statistikken, sier Stærk.

Året før hadde politidistriktet en oppklaringsprosent på 42, 3.

- Målet for 2010 er å komme opp på 40 prosent igjen, sier Stærk.

Les også: - Færre forbrytelser i Østfold

Lavere landsgjennomsnitt

Tallene til Østfold politidistrikt ligger likevel over landsgjennomsnittet. Oppklaringsprosenten for 2009 var på 34,2 prosent, og dermed nådde politiet ikke målet om å oppklare 38 prosent av sakene på landsbasis.

- Jeg er ikke fornøyd med oppklaringsprosenten. Vinningskriminaliteten slår negativt ut på oppklaringen, men vi skal opp, og det er et mål i 2010, sier politidirektør Ingelin Killengreen.

- Vi ligger godt over landsgjennomsnittet, så sånn sett er jeg fornøyd med våre tall, sier politimester Stærk.