Normal

Oppfordrer til opprør for flerbrukshall

Hallsituasjonen for de to håndballagene i eliteserien i Halden skaper engasjement.

Halden HK

UNIK SITUASJON. Halden har to lag i eliteserien, som begge spiller på dispensasjon i Remmenhallen. Hallbehovet for idretten i Halden er enormt.

Foto: Kathrine Brønn / NRK

Et utvalg kommunestyret i Halden har nedsatt til å vurdere hvordan man best finner frem til løsninger for en flerbrukshall for idretten peker nå i en rapport konkret på at salg av kommunale eiendommer kan gi en potensiell gevinst for kommunen på 290 millioner kroner.

Utvalget ( Arbeidsgruppen for Fleridrettshall på Remmen) mener inntektene av salg vil bidra til radikal bedring av kommunens økonomi og kunne medføre at kommunal garanti til flerbrukshall er mulig.

– Eneste løsning er at et eller flere partier i posisjonen starter å samarbeide med opposisjonen, slik at det kan fattes et flertallsvedtak om hurtig framdrift i denne saken, sier SVs gruppeleder Frithjof Dahlen til NRK.

Les også:

Delte meninger

Halden kommune står på ROBEK-listen over kommuner med dårlig økonomi, og må ha statlig godkjenning for å kunne inngå avtaler om leie og lån. Derfor mener Fremskrittspartiets Per Egil Evensen tiden nå er overmoden for å bli herre i eget hus.

– Les rapporten fra Arbeidsgruppen for Fleridrettshall på Remmen nøye. Der beskrives at kommunen ved å opprette et eget eiendomsselskap kan hente inn flere hundre millioner kroner. Det vil løfte det økonomiske åket av Halden og haldenserne. Det er uansvarlig av dagens posisjon - i forhold til innbyggerne generelt og idretten spesielt, å la denne muligheten om å selge eiendommer ligge, sier Evensen.

Høyres ordfører Thor Edquist mener salg av eiendommer langt i fra er noe "gullkorn".

- Inntekter fra salg av eiendom kan ikke brukes til nedbetaling av akkumulert underskudd. Kun til å nedbetale gjeld, noe som fører til noe mindre renter på driftsbudsjettet, sier Edquist til NRK.

– Hva er det mest positive og det mest negative ved å få gjort slikt salg av eiendom, slik du som ordfører ser det?

– Salg av eiendom vi ikke behøver, gir inntekter som kan redusere gjeld og det gir mindre vedlikeholdsutgifter. Hvis vi selger noe vi må ha, må eiendommen leies tilbake og vi får enda høyere driftsutgifter, sier Edquist.

Les også:

– Blokkeres av rot

Frithjof Dahlen

BRYT UT OG SAMARBEID. SVs Frithjof Dahlen mener politikere fra flertallspartiene må frigjøre seg og komme opposisjonen i møte, dersom idretten skal få en ny flerbrukshall i overskuelig framtid.

Foto: Rainer Prang / NRK

I Halden er det Høyre, Venstre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti som utgjør flertallet, ofte støttet av Miljøpartiet De Grønne, mens Arbeiderpartiet, SV, Frp og Pensjonistpartiet er opposisjonen.

SVs Frithjof Dahlen peker på budsjettforslaget fra hans eget parti, Arbeiderpartiet og Pensjonistpartiet til 2014 der det blant annet het

«Kommunen oppretter et boligselskap hvor det frigjøres kapital/driftsmidler ut i fra de økonomiske verdier som ligger i en slik organisering. Det må fattes vedtak om at det skal opprettes et slikt selskap før årsskiftet 2014/2015 slik at nødvendig drifts og kapital midler frigjøres.»

Videre står det:

«Det frigjøres nødvendige midler til å starte bygging av ny idrettshall og svømmehall gjennom den enhet/AS som innehar drifts og eieransvar for de øvrige kommunale hallene, inkludert Halden Ishall. Nødvendig kapital/aksjekapital frigjøres til dette formålet senest 1. juni 2014. Bygging av svømmehall skjer i byggetrinn 2, som det startes et arbeide med uten opphold.»

– Dagens posisjon har fram til nå vært splittet i synet på om det bør bygges en ny fleridrettshall, hvor den eventuelt skal ligge og hvordan en skal få framdrift i saken. Til og med et overveldende flertall i kommunestyret for hurtig framdrift i denne saken, blokkeres av rot og manglende samarbeid blant posisjonen når en kommer til avstemning, sier Dahlen og inviterer politikere og partier fra det sittende politiske flertallet til å bryte ut og samarbeide med opposisjonen slik flerbrukshallen får en rask fremdrift.

Les også:

Uenige om plassering og framdrift

Spørsmålet om plassering av ny idrettshall involverer også Risum og sentrum.

Det er også foreslått at man avventer flerbrukshallens fremtid inntil det foreligger en detaljert byplan. Samtidig sies det konsekvent fra dagens posisjonspolitikere at det å være på ROBEK-listen ikke gir muligheter for å ta opp lån til en idrettshall.

– Å være på ROBEK-listen er ikke et valg, men en konsekvens av at det finnes et udekket akkumulert underskudd, sier Geri Helge Sandsmark, gruppeleder i Venstre.

Han ser mange fordeler ved å selge kommunal eiendom.

– Det positive er ar at det kan frigjøre kapital til alternative nødvendige investeringer som skole, brannstasjon, helse- og omsorgsboliger, idrettshall eller annet. Det vil også bedre likviditeten. Salget må være planmessig og helst forankret i kommunens planverk, sier Sandsmark.

I utakt med egen ordfører

Jan-Erik Erichsen

FLOTT MED INNSPILL. - Det å få forslag eller innspill fra ulike råd, lag, virksomheter og enkeltpersoner ser jeg som et sunnhetstrekk i Halden-samfunnet, sier Høyres Jan Erik Erichsen.

Foto: Privat

Innad i ordførerpartiet Høyre er tidligere gitt uttrykk for uro knyttet til det som oppleves som stillstand og passivitet i politikken.

Roar Lund (H), som er en av deltakerne i "Arbeidsgruppen for Fleridrettshall på Remmen" sa tidligere i høst, at det er en intern svikt i posisjonsfløyen og at politikerne ikke har levert. Lund ga overfor Halden Arbeiderblad uttrykk for sterk misnøye med stillstanden i kommunen.

– Som politiker ønsker jeg ikke bare å sitte stille uten å få gjort noe. Vi kan ikke la Halden stå stille fram til år 2022 slik enkelte tydeligvis ønsker, sa han til Halden Arbeiderblad.

Fungerende gruppeleder i Høyre, Jan Erik Erichsen, sier til NRK at innspillet om finansieringen av fleridrettshall på Remmen inneholder mye som kan være interessant å se på.

Han ønsker kvalitetssikrring av rapporten fra administrasjonens side, og politisk behandling.

Når det gjelder kommunens situasjon, som delvis satt under statlig administrasjon, sier han

– Jeg tror det er stor enighet blant politikerne i Halden at vi ønsker oss ut av ROBEK-listen så snart som mulig. Vi må imidlertid ut av listen som resultat av en vanskelig og krevende dimensjonering av kostnadsnivået. Vi må skape vedvarende balanse og overskudd i kommunens drift, sier Erichsen til NRK.

Om salg av kommunale eiendommer sier fungerende gruppeleder i Høyre at man fra politisk hold i lengre tid etterlyst en fullstendig og detaljert oversikt over eiendommer i kommunen som burde stå på en salgsliste.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Savnet mann observert i Sarpsborg

    Politiet har fått tips om at den savnede demente mannen fra Glemmen i Fredrikstad ble observert på Alvim i Sarpsborg rundt klokka 15.30. Politiet ber om tips på telefon 64 99 91 30.